E-servisi · Internet

Novi sajt Kancelarije za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije saopštila je da je u cilju boljeg i preciznijeg informisanja javnosti o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji izradila novi sajt koji je od danas dostupan na nepromenjenoj adresi www.seio.gov.rs.
Direktor Kancelarije za evropske integracije Milica Delević izjavila je da se ukazala potreba za tim da se na znatno pregledniji način učine dostupnim svi podaci i dokumenti koji su deo procesa evrointegracija.

Ona je objasnila da je to potrebno s obzirom na činjenicu da se pristupanje naše zemlje EU usložnjava brojnim aktivnostima u okviru usklađivanja zakonodavstva, korišćenja međunarodne razvojne pomoći, prevođenja pravnih akata, kao i obuke i informisanja javnosti o evropskim integracijama.

Ambasador Velike Britanije u Srbiji Majkl Devenport istakao je da se na poslednjim primerima proširenja Evropske unije može videti koliko su razumevanje političkih i legislativnih procesa važni za argumentovani društveni dijalog.

On je izrazio nadu da će ovaj interaktivniji sajt doprineti boljem predstavljanju praktične strane procesa evropskih integracija i otvoriti prostor za aktivnije učešće građana u naporima koje čine Kancelarija za evropske integracije i Vlada Srbije.

Nova internet prezentacija Kancelarije finansirana je sredstvima Ambasade Velike Britanije, a izrada je trajala pet meseci. Javnu nabavku sproveo je Program za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), a sajt je izradila firma „Omnikom“.

Izrada novog sajta deo je zajedničkog projekta “Communicating Europe”, koji Kancelarija za evropske integracije sprovodi u saradnji sa Ambasadom Velike Britanije i UNDP-om, čija je glavna aktivnost izrada nove Strategije komunikacije Vlade Srbije za pristupanje EU, dodaje se u saopštenju.

Leave a Reply