E-servisi · Internet

Novi sajt Pokrajinskog ombudsmana

Novi sajt institucije Pokrajinskog ombudsmana biće aktiviran 20. juna 2011. godine. Osim što se radi o osavremenjenoj verziji postojećeg sajta, njegovoj novoj verziji dodati su sadržaji poput primera postupanja institucije na osnovu podnetih predstavki, preporuka i mišljenja koje je Pokrajinski ombudsman uputio institucijama, najnovija istraživanja institucije, kalendar sa najavama događaja, kao i link ka najnovijem medijskom video prilogu o radu institucije.

Uz mogućnost redovnog dobijanja informacija o radu institucije putem Tvitera i pregledanja aktuelnih video sadržaja putem Jutjuba, novi sajt dodatno pojednostavljuje postupak podnošenja predstavke Pokrajinskom ombudsmanu putem imejla ili onlajn formulara, a u delu koji se odnosi na kontakte dostupne su i mape sa lokacijama sve tri kancelarije ove institucije (u Novom Sadu, Subotici i Pančevu

Leave a Reply