Internet

Novi sajt Svetske novinske asocijacije

Svetska novinska asocijacija (WAN) predstavila je novi websajt čiji cilj je podrška i promocija upotrebe rezultata istraživanja na temu multimedijske čitanosti. Reč je o rezultatima koji ubičajenom merenju čitanosti štampanih medija pridodaju i rezultate čitanosti njihovih onlajn prezentacija čime se stiče preciznija slika o uticaju štampanih medija, a ujedno i serviraju precizniji podaci potencijalnim oglašivačima.

Sa sadržajem sajta i najnovijim istraživanjima na temu multimedijske čitanosti detaljnije ćete se upoznati na internet adresi: www.wan-press.org/MMITF/home.php

Leave a Reply