Asocijacija medija
Internet

Novi web sajt Asocijacije medija

Asocijacija medija pokrenula je svoj unapređeni javni websajt na istoj adresi www.asmedi.org. Websajt je kreiran pomoću paketa Office 365 licence, na sharepoint platformi, koja je deo donacije kompanije Microsoft. Za implementaciju i razvoj funkcionalnosti bio je zadužen Exreme d.o.o. – Microsoft Gold partner u Srbiji.

Zainteresovani na sajtu mogu naći osnovne podatke o nastanku Asocijacije medija, informacije o članstvu, osnovna akta našeg udruženja, materijal o novijim projektima i drugo.

Asocijacija medija

Asocijacija medija

 

Websajt sada ulazi u sledeću fazu dodavanja novih funkcionalnosti, među kojima je i ponovno pokretanje “medijskog adresara” u kome će biti sadržani osnovni podaci o svim medijima registrovanim u Registru medija koje vodi APR. Putem sajta i dalje se možete prijaviti da primate naš Newsletter, kao i pogledati arhivu izdanja od 2005. godine do danas.

Leave a Reply