E-servisi · Internet

Predstavljanje novog web sajta Skupštine Srbije

Novi web sajt Narodne skupštine Republike Srbije danas će svečano biti prezentovana javnosti i pušten u rad. Na svečanosti će se prisutnima obratiti predsednica Narodne skupštine Slavica Đukić-Dejanović, direktorka Misije USAID-a u Srbiji Suzan Fric, potpredsednica Narodne skupštine i predsednica Radne grupe za izradu nove internet prezentacije Gordana Čomić i sekretar skupštine Veljko Odalović.

Svečano predstavljanje i puštanje u rad nove internet stranice Narodne skupštine održaće se u Centralnom holu Doma Narodne skupštine, saopštilo je Odeljenje za odnose sa javnošću parlamenta.

2 thoughts on “Predstavljanje novog web sajta Skupštine Srbije

 1. Dr Ljubomir Jovanovic

  SRBIJA ZA 10 GODINA BOGATA KAO SAD
  Kako da dostigne Srbija za 10 godina ekonomsku moć SAD?

  Prvo da se gladni nahrane, a nas gladnih ima preko 70%. Mi imamo neograničene izvore hrane i treba samo da se okrenemo prema našim izvorima. Bez „mendžmenta”, bez EU. Naši menadžeri nas uče samo kako da prodajemo našoj gladnoj sirotinji stranu hranu i stranu robu. Naš gradjanin Srbije ne može da se zaposli, socijalnu zaštitu ne dobija. Prvo svako mora obezbediti besplatno hranu, smeštaj i ogrev. Odeću nam,havala im,donose Kinezi vrlo jeftino.
  Svako koji gladuje u gradu odmah neka ide u neko selo dalje od Beorada i drugih velikih gradova, ali bliže nekoj varošici. Tamo će naći besplatni smeštaj u praznim kućam, neobradjeno imanje, neophodan ručni alat, besplatno suvarke za vatru i iz vprirode irovine z a kuvanje hrane. Kad obradjuje ručno 10 kvadrata zemlje može da zasadi sve što je potrebno za kuhinju. Jednu kze možedakupi za 30 E, a hrana besplatna. Svaki vlasnik napuštene kuće na selu će blagodariti onome koji mu se useljava da mu kuća ne propadne. Tu ne treba nikakvo zadzuživanje, bez kredita, samo sopstvenim radom svak sebi stvara osnovnu egzistenciju.
  Kad bude cela Srbija sebi obezbedia hranu i osnovnu egzistenciju, omladina i preduzimljivi ljudi će krenuti sa raznim idejama i inicijativama i Srbiju pretvoriće u ekonomski razvijenu državu. Rentabilne proizvodne kompanije će onda masovno investirati u Srbiju. Obrazovani, talentovani i preduzetni pojedinci će sa sitim stanovništvom moći da razvija razne pivredne deltnosti. Kako sada stvari stoje, ako ne budemo pametno krenuli umiraćemo sve više od gladi, zaduživaćemo se i moraćemo da izvravamo samoubistva.
  Odlazak u inostranstvo na rad nije više šansa, jer i najbogatije države imaju velike finansijske gubitke. Penzija se ne može obezbediti u inostranstvu kaao ranije. Neko sitno nadničenje, rad na crno i kratko ponegde još može, ali će i to prestati.
  Ovo piše čovek na osnovu ličnog iskustva, koji je decenijama živeo i radio u raznim zemljama Evrope i sveta i saradjivao samo sa visokim državnim vlastima i bogatašima. Ne poziva se ovde ni na čije pisane knige i članke, već isključivo se oslanja na sopstveno iskustvo, na svoje akademsko zvanje i obrazovanje, na svoj dokorat i višedecenijsku diplomatsku praksu u svetu i u Beogradu, a rodjen je u bodatoj porodici na selu, gde je sačuvao kompletnu porodičnu kuću i imanje.

  A/ STABILNOST DRZAVNOG SISTEMA SRBIJE
  Istorija civilizacije je potvrdila da samo dobro organizovana država napreduje, razvija svoju privredu i blagostanje naroda . Srbiju su raskomadali verski i nacionalni ratovi. Država mora da likvidira svaku mogućnost koja dovodi do nemira, razdora, međunacionalnih sukoba , ratova i razbijanja države. Srbija je smanjena nacionalnim I verskim sukobima. Današnja Srbija je jedina država u regionu koja Ustavom I zakonima daje uslove za svoje dalje razbijanje i teritorijalno smanjenje. Dosta, prekinimo sa radom na rasturanju sopstvene države. Držva koja ima loš pravni predak kao SRbija brzo propada.
  Jedan konkretan primer. Svojim ustavom i zakonom Srbija danas daje svojim nacionalnim manjinama mogućnost da osnivaju svoje političke stranke., pa je do sada već registrovano tačno 50 manjinskih stranaka, a neke su ušle i u parlment. Preko naših manjhnskih stranaka susedne države, potpomognute EU I SAD, uspešno rade na daljem rasparčavanju Srbije. Albanska manjina radi na pripajanju Preševske doline “Kosovskoj državi”, madjarska i druge manjine u Vojvodini rade na njenom otcepljenju, Bošnjaci hoće nezavisni Sandžak, Bugari merkaju svoj deo, a Rumuni pored Banata pretenduju i na ogromnu teritoriju Srbije gde žive Srbi koji govore vlaški jezik. Ove susedne države masovno daju našim državljanima- manjincima svoje državljanstvo i saradjuju sa strankama naših manjina na štetu Srbije. One nam prvo oduzimaju državljane davanjem im državljanstva, a zatim rade na otcepljenju teritorija. Kada se budu Šiptari, Muslimani ili neko drugi podigli oružjem protiv Srbije da njihove teritorije dobiju samostalnost, Srbija neće smeti da ih spreči oružjem jer bi bila ponovo bombrdovana ili na drugi način atakirana od strane NATO, a svaku odluku manjina o otcepljenju od Srbije SAD i EU bi zdušno pomagali . Medjutim, u državama Zapadne Evrope nigde nacionalnim manjinama ne dozvoljavaju secesiju.
  Srbi, prestanite da radite na sopstvenom pogubljenju!. Švajcarska koja je sastavljena od tri nacionalne grupe (nemačku, francusku i italijansku) nema nijednu nacionalnu politicku stranku, već su sve samo švajcarske. Belgija svoje građane takodje smatra samo belgijncima iako su pripadnici više manjina. Političke stranke nacionanih manjina ne dozvoljavaju ni Hrvatska, Slovenija i druge države koje Zapad smtra demokratskijim od Srbije nijedna ne daozvoljva nacionalnim manjinama da imaju svoje političke partije. Urgentno pokrenuti postupak za izbrisanje člana 5 Ustava i člana 3 Zakona o političkim strankama Srbije. Zašto Srbija na svju propast i dalje čuva ustavne i zakonske odredbe o pravu manjina na otcepljenje koje su prvi put uveli diktotori Staljin i Lenjin? Ove odredbe su dovele do izdvajanja iz Rusije njenog najesencjalnog dela, Ukrajine i drugih njenih delova. Floskula Lenjina o „pravu nacija na samoopredelenje do otcepljjjenja“ razbila je SSSR, ČSR, Jugoslaviju, kao države i celu srpsku naciju na više država na Balkanu. Kralj Aleksandar je Jugoslaviju pametno podelio na teritorijalne jedinice po geografskom kriteriju, na banovine. Medjutim, kada su komunistii 1944. preuzeli od kralja vlast, uveli su nacionalne reublike, kojima su dali pravo na samooredelenja do otcepljenja. Onda su nas učili i ubedjivali da je Kraljevina Jugoslavija propala samo zato što nije nacijama dala prava na smoopredelenje, a da komunistička Jugoslavija je rešila nacionalno pitanje i nikada se neće raspasti.
  Zašto i danas glorifikujemo ovu pogubnu komunističku ideologiju, „pravo nacija na otcepljenje“ koja je Srbiji nanela katastrofalnu štetu? Ugledajmo se i mi na one države koje su uspele u svom razvoju. Tamo se svim ljudima i grupama daju individualna ljudska prava, a ne politička prava manjina putem stranaka na otcepljenje i razbijanje države. U Srbiji postoje njeni držvljani koji su svi Srbi, ne po nacionaalnosti, već po držvi i dršavljanstvu. Treba uvesti pojam „Srbin“ za sve državljane Srbije, kao što postoji Amerikanac, Kanadjanin, Nemac – naziv za sve državljane tih država. U Nemačkoj svaki stranac kada dobije državljanstvo Nemačke u rešenju mu piše da je postao NEMAC. SAD, Kanada, Ausralija i druge jake države koje još nisu propale što sve svoje državljane smatraju da su amerikanci, kanadjni, australijanci i svi su po nacionalnosti, „našioanliti“, Amerikanci, Kanadjani, Australijanci, Nemci, Švajcarci.
  Samo stabilno državno uredjenje obezbedjuje stabilnu državu, a samo stabilna vlast će srpsku privredu unaprediti kao u SAD.
  Svi današnji funkcioneri Srbije, bez obzira na stranačku pripadnost, dans kritikuju bivši komunistički režim, a ljubomorno svi čuvaju i brane ona rešenja kojima je komunizam masakrirao Srbiju, a i celu Jugoslaviju. Naime, sve civilizovane držve Zapadne Evrope imaju društvena uredjenja i lokalne samouprave koje odlično funkcionišu. Švajcaska ima 3 nacionalnosti i 24 kantona, i uredjena je kao konfederacija. Austrija koja ima nacionalne manjine ima samo Landove, pokrajine. Nijedna od tih i drugih država ZE nema autonomne pokrajine. Srbija,medjutim, sa velikim poštovanjem čuva titova dela, srrpske pokrjine, kojima je on želeo da smanji Srbiju, da Srbe štoviše rasturi po republikama i pokrajinama.
  Sadašnja srpska vlada imaće volje i sposobnosti da Srbiju preuredi da bude kao ostale Evropske države. Ona mora da celu Srbiju podel na 12 pokrajina ( kantona, okruga). Zašto bi Vojvodina imala samo administrativni centar u Novom Sadu, kada bi bilo bolje da jedan centar bude za Banat, jedan za Bačku, a treći za Srem. Tako treba stvarati autonomije po celoj Srbiji. I ostali delovi Srbije imaju pravo na svoju autonomiju, a ne samo Vojvodina, zato što im je to dodelio Tito. Nije dobro da cela Srbija bude centralizoana oko Beograda. Male teritorijalne autonomije ne mogu da pretenduju na svoj usatv i druge epitete državnoti. Ako se nastavi da samo vojvodjanske manjine imaju svoju državno-političku autonomiju i ustav, onda to pravo Srbija mora odobriti i Negotinskoj krajini i drugim regionima gde žive Vlasi, Sandžaku, i regionima gde žive Albanci, muslimani, Bugari i druge manjine. Zašto bi autonomiju i svoj ustav imala samo Vojvodina zbog Madjara i drugih manjina, a druge manjine da budu diskriminisane? Onda bi cela Srbija funkcionisala mnogo složnije, jer tako male pokrajine ne bi mole da traže svoja predstavništva u EU i drugde po inostranstvu.
  B/ DRŽAVNIM NOVCEM UPRAVLJA ISKLJUČIVO DRŽAVNA UPRAVA , A NE LIDERI POLITIČKIH SRANAKA
  U Srbiji stranke preko svojih funkcionera upravljaju i raspolažu celokupnim državnim finansijama i zato imamo toliki budžetski deficit.
  Političke stranke treba da dobiju samo one sume novca iz budžeta koje odredjuje zakon. Lideri stranaka na vlasti, mogu da disponiraju samo svojim mesečnim platama, a ne kao sada da troše sve bez ičije kontrrole. Novac iz budžeta smeju da troše samo finansijski službenici na osnovu zakona i drugih podzakonskih opštih akata. Tako se radi u svakoj pravnoj državi. Način trošenja novca iz budžeta, kao i godišnje bilanse, tj. finansijske obračune, svake ustanove kontrolišu revizori i inspekcije, čiji članovi ne smeju biti učlanjeni u političke stranke.
  Predsednik države ne mora uvek da bude lider neke političke stranke. Šta fali Obami u SAD. što nije lider stranke? Stranke mogu postavljati samo ministre, a svi drugi služenici ministarstava i drugih držvnih organa ne smeju biti članovi političkih stranaka, već profesionalni sluđbenici, koji su podredjeni isključivo službeničkoj hijerarhiji, zakonima i profesiji. Njih ne sme niko menjati kada se primene stranke na vlasti.
  U takvom sistemu finansijski revizori lako će otkriti svaku kradju i zloupotrebu novca.
  Strankama ne sme se omogućiti da pljačkaju narodni novac. Kada stranka pobedi na izborima, ona može da imenuje samo predsednika države i ministre, a svi službenici u upravnim organima su nepartijski, stalno zaposleni stručnjaci, koji svoje poslove obavljaju do penzionisanja. U Srbiji stranke rade samo na tome da dodju na vlast i da nikada ne sidju s vlasti. One se ne zalažu za realizovanje nekih ideja i programa u korist naroda. Kad dodju na vlast zauzmu sve pozicije preko kojih mogu pljačkati državni novac i samo prisvajuju za sebe i svoje pripadnike sav novac iz budžeta. Zato stranačkim funkcionerima zakonom zabraniti svaku vlast nad državnim novcem.
  U Nemačkoj državne službenike, „beamtere“, postavljaju stručne, partijski neutralne komisije . Beamter ne sme biti član nijedne političke stranke, a može glasati kao svaki gradjanin. Državnog službenika samo sud može da razreši dužnosti, ako je učinio težak zakonski prekršaj. Zato beamter nije potčinjen liderima stranaka, već samo zakonima i službeničkoj hijerarhiji. A kod nas svaka stranka koja dodje na vlast i smenjuje sve državne službenike i postavlja svoje članove, koji nemaju nikakvo iskustvo na dotičnim poslovima. Zato na stručnim državnim funkcijama imamo amatere, a ne eksperte. Ministar može da bude amater u svojoj ministarskoj struci, ali svi ostali činovnici ministarstva mora biti eksperti koji će obavljati za svakog ministra svoje zadatke profesionalno. U državama stabilnog pravnog poretka državni službenici obavljaju sve stručne državne poslove, ali se zato pripremaju najmanje 3 godine za odredjeni posao, prvo radi kao pripravnik i celog života se osposobljavaju za poslove na kojima rade. Službenik mora stalno da napreduje u službi. Onaj koji ne napreduje biva otpušten sudskim putem.
  U Srbiji se školuju kadrovi za ugostiteljstvo, turizam, pevanje, sviranje, za sport i za obavljanje raznoraznih poslova koji ne donose nikakve prihode stanvništvu. Sada je u modi menadžerstvo, čiji je najvažniji zadatak uvoz i prodja hrane i strane robe u Srbiji. Za najodgovornije poslove države nema stručnih škola. Zato srpski narod jede genetski modifikovanu hranu, a domaće njive ostaju neobradjene. Za rukovodjenje jednom firmom, školom, bolnicom, aerodromom I dr. uvek su potrebni stručnjaci koji su se školovali za tu delatnost. Samo državom, najvažnijom I za ceo narod najvažnijom ustanvom rukovode I upravljaju dundjeri, amateri. Dok ne budemo pripremali posebne kadrove za rad u državnoj administtraciji, ospsobljeni za svaki sector (finansije, prava, trgovina, medjunarodne odnse I dr.) neobrazovani i neprofesionalni ministri za poslove kojima upravljaju će moći da svojim potčinjenima naredjuju i izdaju “stručne” naloge za rad.
  Švajcarska, Nemačka, Švedska, Holandija razvijale su svoje ekonomije samo zato što je njihova država to dobro organizovala i vodila. Poslovi upravljanja džavom su najsloženiji i od ljudi koji to rade zavisi egzistencija celog stanovništva. Mi slepo erujemo u komunitičku nebulozu o odumiranju države, i u potrebu da sržavom upravlja politička stranka (sadane više KPJ, nego neka druga). U Srbiji se prepušta upravljanje svim državnim poslovima političkim partijama. Kod nas je čvrsto usadjena komunistička ideja o odumiranju države i zato se potcenjuju državni službenici, a favorizuju partijski pripadnici. Naše političke stranke su široko prihvatile ideju o odumiranju države i vladavini (komunističke) ili druge partije.
  Zbog toga Srbija mora da ukine političkim partijama prava davanje para iz budžeta, a državnim novcem da upravljaju samo trenirani I disciplinovani džavni službenici. Poslanici na svim nivoima primaće samo dnevnice dok su na sednicama, a ne visoke mesečne plate. Zašto da im narod plaća visoke plate da na svim sednicama poslanici preko 80% vremena potroše na medjusobnom kritikovanju, a najmanje se bave raspravljanjem o državnim pitanjima. Kad bude Srbija to uvela standard stnovništva biće kao u SAD.
  Uvoditi u školama predmete o upravljanju državom. Školovati kadrove za obavljanje državnih poslova u svim oblastima i njih zapošljavati putem konkursa i nepartijskih komisija. Mi u školama učimo samo politiku i prepuštamo političarima da upravljaju državom. Džavom mora upravljati narod preko svojih stručnih i obučavanih kadrova. Samo narodu pripada pravo postavljanja, kontrolisanja i smenjivanja svih državnih funkcionera, uključujući i političke funkcionre na vlasti. Vlast pripada narodu a ne političarima, kojima diriguju tajkuni. Opljačkanim novcem tajkuni drže političare na vlasti pod svojom kontrolom. Zato liderima stranka ne smemo davati nikakvu državnu vlast, osim političke funkcije na vrhu..
  Od kada je uvedena stranačka demokratija države nemaju više para, a narod gladuje, dok partijski funkcioneri i bogataši se luksuziraju. Dok smo imali samo jednu političku partiju imali smo svi posla, gradili smo celu privredu sopstvenim snagama, školovali se I lečili besplatno. Višestranačje je donelo demokratiju samo funkcionerima svih stranaka, kojih ima više tuceta, a narod živi u bedi i gladan.

  C/ SIROMAŠNE PORODICE BEZ POSLA I SMEŠTAJA DRŽAVA MORA DA OBEZBEDJUJE
  Porodice u gradovima. koje nemaju stan i posao su osudjene na gladovanje, smrzavanje i bavljenje kriminalom ili da se hrane iz djubrišta. Odmah prekinuti sa kolektivnim smeštajima beskućnika u gradovima, banjama i sl. porodicama koje nemaju smeštaj. Država je obavezna da deci i celoj porodici obezbedi zdrav život i egzistenciju. Gradovi to ne mogu im obezbediti.
  U Srbiji ima više hiljada ispražnjenih sela sa kućama u kojima su živeli ljudi i gde postoje uslovi za normalan zdrav život. U selu niko ko je zdrav i pokretljiv ne gladuje. Zdrave hrane ima besplatno u prirodi, a ko hoće vrlo malo da radi može sebi i porodici obezbediti dovoljno zdrve hrne i grejanja. U gradu do hrane se besplatno dolazi samo preko djubrišta, kradjom ili na irotinjskoj kuhinji. Selo je spas za svu srpsku sirotinju. Država treba samo da to omogućuje. Za to je ptrebna samo organizcija, usmeravanje na rad, jer para država i onako nema. Mala bašta na selu obradjena ručnim alatkama može ishraniti roditelje i decu. Tamo se ne plaća stan, voda, grejanje. Hrana se priprema na drva. Za kratko vreme svaka porodica radom može obezbediti i kupiti sve šta joj je nužno. Deca su zdravija i srećnija pored roditelja.
  Za smeštaj, navikavanje i prilagodjavanje na selu država treba samo da angažuje mlade i anbiciozne ljude, studente i odraslije učenike koji bi sa uživanjem obavljali te poslove oko smeštaja sirotinje i ostalih na selu. Novčane donacije nisu neophodne na selu. Mi, koji smo bili onda deca sećamo se kako je Srbija smestila 1941-1944. godine spske izbeglice iz Hrvatske, Bosne, Makedonije. Predsednik Srbije Milan Nedić onda je tražio od opstina da mu dostavljaju spiskove praznih kuća. U Hodu je sve porodice izbeglica razvrstavao u odredjena sela po Srbiji, vodeći računa da se zajedno smeste izbeglice iz istog sela kje se poznavaju.. Tamo se svako odmah snašao. Za 4 godine rata izbeglice su se egzistencijalno sredile i toliko srodile sa seljacima u selu da su kod odlaska plakale, a mnogi su ostali da stalno žive tamo. Iz državnog budžeta tada nije divan novac izbeglicama I bolje su živele nego današnje izbelce koje tavorišu po domovima za izbelice. U više sela i danas žive potomci bivših izbeglica kojima se život na selu dopao. Nedić izbeglice nije smeštao u nehumanim kolektivnim smeštajima.
  Televizije, humanitarne organizacije i svako ko želi da se bavi mladim ljudima I ostalima koji se preseljavaju da žive srećno na selu, a ne bedno u gradovima mgu mnogopomagati. Tamo organizovati zabave, takmičenja i druga uživanja, a ne samo u gradovima.
  Život u selu pruža sve udobnosti što grad ima (TV, radio, internet, struju, telefon i dr). a ima i mnoge važne komponente što nema grad. Iz sela se brže stiže u grad, nego sa periferije grada do centra, osim u malom delu sela na planinama Srbije. Cela središna i istočna Srbija je veoma pogodna za naseljavanje.
  Deca se kod nas usmeravaju da budu samo pevači, sportisti, manekeni, glumci i da rade nešto drugo što nikome ne daje koristi. Nama je potrebna hrana i osnovna egzistencija, a pevanje, sviranje i igranje kad se najedemo.
  Srbija (njeno stanovništvo) je dokazala da može vrlo brzo radom da podigne svoju državu. Godine 1944. godine posle oslobodjenja narod nije imao ništa. Ali samo svojim radom brzo je Srbija uvela u sva sela struju, podigla mnogo električnih central, izgradila puteve i pruge, pdigla željezare, velike proizvodne fabrike za traktore, kamione, vagone, automobile. Država nije dozvoljavala nikome da zaradjuje na štetu našeg naroda i zato stranci nisu mogli ništa otavrati kod nas. U Beograd se nije mogao nastaniti onaj koji nema posla, nije studentu ili slično. U Beogradu nije onda bilo besposličara, džeparoša i lopova. Danas se ne priznaje ovaj uspeh srpskog naroda zato što su to organizovali komunisti. Ali i za vreme Kraljevine Jugoslavije je bilo mnog bolje nego danas. Dobro se sežam- Moje selo je proizvodilo 1939. G. oko100 vagona vina, 100 vagona kukuruza, 20 vagona rakije, u selu je bilo oko 7 hiljada ovaca 300 krava, 3.ooo svinja. Svaka kuća je imala dosta hrane za sebe, a i za prodaju. Svadbe su trajalae po 5 dana trošilo se velike količine hrane i pića. U mom selu svi članovi domaćinstava su šili nova odela uvek za Božić (zimska) i za Uskrs (letnja). Šnajder je dolazio u kuću i uzimao svima meru za odela ili haljine. Danasu istom selu ima samo 3 krave, oko 15 ovaca, oko 5 hiljada litara vina, a svi seljaci kupuju svaki dan hleb, mleko I druge hrane u prodavnici.
  Sada čekamo da nam stranci izgrade fabrike, da nas zaposle, a profit da uzimaju oni. Ni to nam ne ide. Mi masovno angažujemo omladinu da se takmiči u pevanju i drugim neproduktivnim rabotama, a ne u korisnom stvaranju. Šta čekamo? Krenimo jednom na posao.
  Izraelci su otvarali sela – “kibuce” u pustinji i tamo stvorili visok standard stanovništva, a naša plodna polja leže neobradjena dok narod gladuje.
  Na selu roditelji žive i rade zajedno sa svojom decom, vaspitavaju ih, bez droge, kradje i drugog kriminala. Iz sela dete lakše može da studira, da više putuje u inostranstvo i da sebi stvori bolju budućnost nego dete iz grada.
  Treba nastaniti sela na udaljenosti do cca 10 km od gradova, jer se otamo u grad brže stiže nego sa Zvezdare, Karaburme…. u centar Beograda. Za svaki dan deci i za rad roditeljima ne treba nova odeća, osim za izlaske.
  Država mora da prekine praksu da beskućnicima u gradu gradi stanove i kuće, jer posle toga mora im stalno davati novac za život, i hrane iz javnih kuhinja, inače će se baviti nedozvoljenim radnjama (kradjom, kopkanje po djubrištima I sl.). Romi I druga sirotinja u gradovima ostaju večiti bednici. Romi koji su se preselili u sela tamo žive raskošno i kulturno. Predlažem da zainteresovani posete selo Urovicu, kod Negotina, u kome jednu odredjenu polovinu sela čine samo Romi, oko 300 porodica. Njihove kuće i dvorišta su mnogo lepša od ostalih, ali oni se bave zemljoradnjom.
  Siromašnim i neiskusnim poljoprivrednicima država mora da pomaže. Jedan program radia i jedan program televizije mora da emituje program samo siromašnim gradjanima, koji će se hraniti svojim radom na zemlji. Sadašnje emisije za poljoprivredu koriste samo bogatim tajkunima, koji imaju stotine hektara zemlje, velikim vinarima koji su ulagali miione evra u vinograde i podrume, stočarima koji imaju više stotina grla i sl. O sirotinji ne prikazzuju e nikakve emisije za selo.
  Jedna porodica koja bude imala jednu kozu, jednu kravu, 10 kokošaka, 1 ar bašte i bude od toga živela traži pomoć i savete za taj obim i vrstu poslova, koje je dužna da daje država preko svoga radia i TV. Sirotinja koja bude živela na selu nema nikakvo iskustvo i potrebna joj takva pomoć. Možda i obilaženje porodica na selu i obučavanje u poljoprivrednim poslovima. To bi činili mladji učenici poljoprivrede, dobrovoljci, penzioneri i druga humana lica.
  Njima ne treba novčana pomoć da bi peživeli, već samo uputstva, što državu ništa ne košta.
  Država plaši i odvraća gradsku sirotinju od života na selu.
  O selu saznaju samo preko TV emisija. Danas, naprimer, je na 3. programu TV prikazivano nekoliko sati kako se živi na selu. Prikazivani su traktori sa velikim mašinama na imanju koji koštaju oko 100 E, poljoprivrednik koji ima 500 krava i 1.000 svinja, povrtar koji na 2 hektara uzgaja organsku hranu, jednog domaćina koji je dugo radio u inostranstvu i na selu podigao velike zgrade, domaćinstvo organizovao za seoski turizam, ali ulagao oko 500 hiljada Evra. I samo se takvi prikazuju poljoprivrednicima.
  Grdske sirotinje ima 100 puta više nego onih koji u poljoprivredu ulažu stotine hiljada evra. Za njih treba davati emisije sa sela. Njima treba prikazivati praznu kuću na selu, u koju se može useliti i ne bi plaćao kiriju, držanje 10 kokošaka oko kuće, koje same nalaze hranu i koje daju besplatna jaja za celu porodicu, kasnije legu i besplatne poliće po okolnim žbunovima. Jedna koza kupljena za 30 E hrani se sama oko kuće, a daje mleko,sira i jarećeg mesa za celu porodicu. Deset ari zemlje se može danas uvek naći na selu, jer na selu ima velike površine napuštene zemlje, ne samo privatne već i seoske utrine, koje niko ne brani. Centralna, istočna i severna Srbija (Negotin, Zaječar, Bor, Paraćin…) imaju hiljade hektara neobradjene plodne zemlje i hiljade praznih kuća koje bi prigrlile svaku porodicu iz grada. O takvim porodicama država treba da organizuje TV i radio emisije, koje bi razumela sirotinja. Na emisijama za selo pokazivati kako se rilja bašta ašovom, da za jedan dan rada priprema se zemlja koja godinu dana prihranjuje porodicu. Kako se sadi I neguje povrće. Kako se drže kokoške, kako se sadi I gaji paradajz, kupus, paprika ručno, bez ikakvih herbicida, pesticida I veštačkih djubriva, već samo sa kozijim i kokošijim djubretom. Kako da sačuvaju seme od povrća, kukuruza i dr. da iduće godine ne bi kupovali. Treba jasno reći da za četvoročlanu porodicu dovoljno da samo jedan član radi baštu i čuva životinje, a otali mogu da nadnicom zaradjuju sebi za telefone, TV, odeću, razonodu i dr. Na selu se uvek može zaradjivati nadničarenjem.
  Svaka složna i vredna porodica za jednu godinu boravka i rada na selu može sebi da obezbedi kuću u vlasništvo. Ostalo šta je komaćinstvu nužno može mnogo brže da obezbedi u selu nego u gradu.
  Ovakvom brigom o beskućnicima i sirotinji država bi mnogo brže i humanije ih zbrinjava, njima bi bilo mnogo bolje, a država bi uštedela milijarde koje troši za zidanja stanova u gradovima, za sirotinjske kuhinje, socijalna novčana davnja, širenje kriminala i ruženje gradova.
  D/ MITO I KORUPCIJA SE MOŽE LAKO SPREČAVATI
  Sada gradjani su prinudjeni da daju mito za medicinske i druge usluge, jer to omogućuje i štiti krivični zakon. U nekim našim ambasadama i konzulatima u inostranstvu se vrlo uspešno suzbijalo mito. Gradjanin koji je uspeo da podmiti službenika ambasade je prijavio šefu i bivao pohvaljivan, novac mu se vraćao, a službenik bivao vraćen sa devizne plate u inostranstvu na malu dinarsku platu u domovinu. Neki razboriti konzuli su nad šalterima napisali obaveštenja o tome. Tamo je mito bivalo potpuno likvidirano.
  U Srbiji, medjutim, niko nije smeo da “krši zakon”, kao neki konzuli u inostranstvu. Zakon kažnjava kako onoga koji prima mito tako i onoga koji daje. To je najveća glupost. Doduše, ovakvu pravnu normu imaju i neke civilizovane zemlje, ali sa mnogo boljom formulacijom. Ipak za nas to uopšte nije. Državni službenik je dužan da pomaže gradjanima po zakonu i za to prima platu. Jadna stranka koju službenik namerno maltrtira da bi ga naterao da ga potmićuje po pravdi boga nije kriva što je platila mito. Takvu stranku treba nagraditi što je uspela da otkrije nesavesnog,korumpiranog, službenika. Davalac mita je neuka stranka i nije dužna da poznaje propise. Ona zna samo to da ako podmiti, dobiće uslugu, ali zna i to da ako se otkrije biće kažnjen. Zbog toga i davalac i primalac mita ćute jer se boje kazne. U tim odnosima mito neće nikada biti otkriveno i iskorenjeno.
  Ono što zadnja odredba u dotičnom članu našeg Zakona predvidja da davalac mita neće biti kažnjen samo ako prijavi davanje mita pre nego se to saznaje, neuke stranke to ne razumeju i zato daju mito i ćute da ne bi bile kažnjene.. Mito cveta u svim ustanovama.
  Zakonska odredba treba da reguliše tako što bi predvidjala da stranka koja je uspela da pronadje podmitljivog službenika, koji je uzeo od nje mito je izvršila svoju gradjansku dužnost i dotični organ vratiće joj odmah novac koji je platila primaocu. Dotičnu uslugu će stranci pružiti drugi savestan službenik besplatno. A stranka će biti kažnjena samo ako ne prijavi podmićenog službenika i time mu pomaže da pljačka i druga lica..
  Ovakvu formulaciju bi stranke razumele i sprečilo bi brzo mito, jer niko nije lud da daje novac lopovima bez nužde. Placeni službenik treba da bude kažnjen što je primio mito, a ne neuka stranka koja daje mito iz nužde. Ako bi službenici bili savesni, stranke ne bi ni nudile mito. U pravnoj praksi delo ponude nije kažnjivo, niti bilokvo davanje. Ako je činovnik nesavestan i korumpiran onda vrši samo on mito, a ne onaj koji nudi ili daje mito, jer drugačije ne može dobiti uslugu. Srbija je u svemu specifična, pa zato i zakon o kažnjavanju podmićivanja treba da bude prilagodjen nasem mentalitetu. Kažnjavajmo strogo primaoce mita, a davaoce preferirajmo pohvalama, davanjem usluga zbog kojih je dao mito gratis, a sumu koju je platio kao mito odmah mu vratiti. Objavljujmo imena primalaca i davalaca mita u javne medije.
  Ovakvom praksom mito će odmah prestati.
  Naredbodavac novca, rukovodilac, državne ustnove samo odredjuje kako i gde će se novac trošiti u okviru zakona i visine sume kojom raspolaže dotična ustanova u tom periodu. On prima samo svoju platu, a ostali novac je van njegove kompetencije. Politčke stranke kod nas čine nečuvenu i nevidjenu pljačku. Kada jedna stranka ode sa vlasti ona obično isprazni sav držvni novac iz kase dotične ustanove. To je nečuveno! Najveća sramota i tuga za ceo narod jeste što funkcioneri stranaka za takve malveerzacije nikda ne odgovaraju.
  Zato sudije, inspektori i drugi kontrolori mora da budu stručni, samostalni, nezavisni i nepristrasni, ali dobro plaćeni. Svaki njihov prekršaj zakona treba da bude rigorozno kažnjen. To će biti moguć samo kada strankama bude zabranjeno da one postavljaju sudje I druge državne službenike.
  Nabavke opreme i materijala za državne i javne subjekte mora da vrši posebna komisija koju kontroliše inspekcija, a ne političke stranke. Zaposleni u ustanovi za koju se kupuje opema daju svoje spiskove potreba, a kupovina se vrši uz prisustvo komisije, u kojoj ima predstavnika dotične organizacije I državne inspekcije. Kupovina se mora obavljati javno I dati svakome mogućnost da kontroliše takve procedure. U sredjenim zemljama (Nemačka,naprimer) završne račune i bilanse državnih, a i privatnih ustanova (firmi) kontrolišu i odobravaju stručne finansijske knjigovodje, koji su samostalni i niotkoga zavisni u svom radu. Oni rade samo po zakonu i propisima. Oni ne rade niti za državu, niti za banku, firmu ili drugo zainteresovano lice, već samo po zakonu. Za svoj rad uzimaju svoj obiman honorar od onih za koje rade obračune, bilanse. Godišnji izveštaj banaka i drugih finansijskih institucija državni organ neće prihvatiti ako ga nije overio i odobrio sručni finansijski knjigovodja. Ako on pogreši, kazne su rigorozne i gubi doživotno pravo na profesiju.
  Srbija ima dovoljno para i za ekonomski razvoj. Nisu nam potrebni strani krediti ako se bude pametno upravljalo državom i sprečavale političke partije da kradu zajedno sa tajkunima i ako bi se velike i moćne firme progresivno oporezovale, a početne i male firme oslobodile dažbina odredjeno vreme. Tako je pre 30tak godina radial Kanada. Tamo su skoro svi nasi radnici na privremenom radu nosili u džepu visitkarte direktora firme. Svi su bili direktori svojih malih firmi za koje prvih godina nisu plaćali porez. Na taj način se zapošljavaju stanovnici, razvija privreda i bogati država.
  Srbija treba da prima strane investitore samo ako uvoze ili izgrade proizvodne objekte, a ne kompanije za uvoz hrane i drugih artikala, koje sami možemo da proizvodimo.
  Rukovodjenje državnim firmama treba da vrše isključivo stručni ljudi, a nikako partijaši. U tim firmama mora biti visoka disciplina po kontrolom državnim inspekcija koje će izricati visoke kazne na licu mesta svakm koji krade. Mora da se skrati sudska procedura za notorne i jasne kradje. Čim se pojavi korupcija i kradja mora da se odmah reaguje, ne da se sačeka mesecima dok se prikupljaju dokazi,sakrije novac I ukradjena roba i sl. U tim firmama mora svaki zapoosleni da bude zadzužen da pazi na korupciju i pljačku.
  E/ KOSOVO I METOHIJA
  Srpska pokrajina Kosovo i Metohija je bespravno i nasilno otcepljena od Srbije. Država Srbija je dužna po Ustavu i prema svom narodu da ne priznaje nikada da je Kosovo suverena država. Kosovu su nezvisnost dale vojne snage NATO-a. U Kosovu vlada ratna okupacija ocupatio bellum. Srbija ne može vojnom ili drugom silom da istera strane trupe sa Kosmeta i povrati svoju teritoriju, ali može i dužna je da pravno uvek i Kosmet tretira kao svoju suverenu teritoriju i da pruža ustavnu, diplomatsku i pravnu zaštitu svim svojim državljanima na celoj tritoriji, uključujući i Kosmet, kako to medjunarodno pravo daje okupiranoj državi pavo u odnosu na svoje okupirane teritorije.. Diskriminacija stanovništva po veri, naciji i sl. je zabranjena. Praktična pitanja stnovništva i druge tekuće probleme Kosmeta država Srbija treba da rešava u dogovoru sa svima, uključujući i rukovodstva Kosmeta, ali te razgovore kvalifikovati kao interne razgovore upavnih ogana države Srbije, a nikako im ne treba pridavati medjunarodni karkter, kao da pregovaraju suverene države. Zbog toga srbija mora da upravljanje Kosmetom organizuje tako da to čine državni organi sa sedištem need na ganici Kosmeta. Samo ti lokalni organi na granici bi imali ingeencije za Kosmet I oni bi preovarali sa kosovskim organima, a nikako centralni državni organi Srbije, jer to nisu medjudržavni razgovori. Vodjenjem pregovora izmedju srpske i kosovske delegacije o nekom pitanju ima medjunarodni, medjudržavni karakter, ako delegaciju formira srpska vlada i pregovori se vode po metodologiji medjunarodnih pregovora, potpisuju se medjunarodna dokumenta kao do sada. Dogovori koje postižu ili su postigli pojedini činovnici Srbije i Kosmeta nemaju karakter medjudržvnih sporazuma i ta akta ne podleže niakvoj ratifikaciji vlade ili parlmenta. To su sporazumi internih organa Srbije. A druga strana može njih kvalifikovati kako god hoće, ali za nas oni morajuostatiinterni administrativni akti Srbije. Svako postupanje srpske vlade kako od nas traži EU I Kosovo predstavlja de facto priznanje da je Kosovo nezavisna država. Ovakva vrsta priznanja države per tacitum ima istu snagu i karakter kao priznanje države de jure. Posle nekoliko godina Kosovo će sabrati ovakve gafove srpske vlade i tražiće od Medjunarodnog suda pravde da konstatuje da je Srbija priznala državnost Kosovu i de facto i de jure.
  Sve se u medjunarodnim odnosima menja. Menjaju se i dominirajuće velike sile. Doći če istorijski momenat kada će svet biti na strani Srbije. Nemačka je uspela da pripoji svoju teritoriju koja je 45 godina figurisala kao suverena država NDR. Nemci su bili strpljivi i čekali trenutak, a celo vreme su tretirali NDR samo delom svoje suverene teritorije. Srbija ako neće da priznaje državnost Kosovu, ona mora da se prema Kosmetu ponaša kao prema svojoj teritoriji i da sve državljane Kosmeta smatra svojim državljanima. Mora zakonom da predvidja da naša DKP u inostranstvu su dužna da smatraju svojim državljanima sve stanovnike Kosmeta. Medjutim, Srbiju niko ne može da natera da svim gradjanima Kosmeta daje socijalne i druge pomoći kao državljanima koji žive na teritoriji Srbije koju nisu okupirale snage NATO-a. Kosmet Srbija mora tretirati kao državnom teritorijom pod okupacijom stranih vojnih sila. Medjunarodno pravo je detaljno odredilo status teritorije pod stranom okupacijom. Status državnosti koji okupiranoj teritoriji daje okupator medjunarodno pravo ne priznaje. NDH je dobila status države od strane Hitlerove Nemačke 1941. godine, ali medjunarodno pravo to nije priznalo. Kina zadnjih 70 godina nikada nije priznvala nezavisnost Tajvana (Formozu), iako je bila u odnosu na SAD mnogo inferiornija nego danas.
  Oko Kosmeta prekinuti stranačko prepucavanje, jer to nije interes samo nekih stranaka, već interes cele Srbije, njenog naroda u celini. Svi su dužni da oolazei od relnih i opšte poznatih činjenica:
  – Da je Jugoslavija bila suvena država,
  – Da su Nemačka, Italija i dr
  – ugi bivši fašistički saveznici stalno radili na rušenju Jugoslavije, pripremajući za to Hrvate, tadašnje Šiptare, Scipetaren /koje sadu zovu Albancima/, bosanske muslimane i razbijačke manjine,
  – Kada su Hrvati organizovali paravojne jedinice u cilju rušenja Jugoslavije Nemačka i drugi neprijatelji Jugoslavije su otvoreno naoružavali i davali druge vrste pomoći paravojnim formacijama u borbi protive regularne jugoslovenske vojske. Protiv JNA su slali i strane plaćeničke vojske. Ovakve aktivnosti zabranjuje Povelja UN i druga medjučnarodna pravna akta, ali UN nisu kaznile te države, jer je i SAD našla kasnije svoje interese u razbijanju Jugoslavije. SAD i dalje to čine sa brojnim državama, ali UN su nemoćne u odnosu na SAD.
  – Nemačka i drugi su lako mogli da sruše Jugoslaviju jer su decenijama pripremali ustaške, albanske i druge emigrante u Nemačkoj da to izvrše. Zatim, politički i državno-pravno su preko Hrvatske uspeli da Ustavom SFRJ nacijama i republikama Jugoslavije daju prava na otcepljenje.
  – Srbija je u devedesetim godinama 20. Veka samo stala na stranu svoga Ustava i države i pomagala JNA u odbrani suverene Jugoslavije. Za to je Srbija bila sankcionisana suprotno Povelji UN.

  Ove objektivne i pravne činjenice idu u prilog srpske budućnosti. Nekada će se svetska zajednica osloboditi hegemonije SAD i Srbiji će se priznavati njena suverena prava na svoje teritorije. Državljani Srbije, bez obzira na stranačku pripadnost, moraju štiti interese svoje države, svoga naroda, a ne da u medjusobnim svadjama služe interesima srpskih neprijatelja. Srbija može putem medjunrodno priznatog načela o suverenitetu postići svoje ciljeve. Država je suverena, ničim ograničena, u odnosu na svoj teritorijalni i personlni suverenitet. Državljanstvo je pravni odnos izmedju države i svojih državljana u kome postoje medjusobna prava i obasveze. Medjunrodno pravno država može svojim zakonima da propiše uslove pod kojima pojedinac stiče njeno drržavljanstvo. Niko ne može da joj ograniči ta prava. Srbija može da svojim državljanima smatra sve Srbe sveta. To je pravno dozvoljeno. Ono se odnosi na Srbe po nacionalnom pripadanju bez obzira gde su rodjeni, gde domiciliraju, koje su vere i koja strana državljanstva imaju , a ne srpsko. Srbinom smatrati onoga koji se tako izjasni i koji ima makar jednog pretka srpske nacionalnosti, jer se nacionalnost stiče poreklom. Oko ovih pitanja je vodjen internacionalni spor izmedju Jugoslavije i Nemačke, jer je Hitler 10. aprila 1941. g. proglasio da se smatraju Nemcima svi državljani Jugoslavije, koji su rodjeni na odredjenoj teritoriji u Sloveniji. To je bio nacistički zakon. Hitler je njima dao pravo da mogu se pojaviti pred bilokojim nemačkim organom i dati izjavu da prihvata državljnstvo Rajha i da želi da bude Nemac. Na osnovu toga Nemačka je mobilisala sve Slovence u Gornjoj Koruškoj u Sloveniji i poslala ih je na Istočni front kao Nemce. Posle rata Nemačka je i dalje smatrala Nemcima navedene Slovence iz Jugoslavije i davala im je nemačke pasoše kada su dolazili u Nemačku kao gastarbeiteri. Republika Slovenija je onda podnela zahtev jugoslovenskoj diplomatiji u Beogradu da preduzme mere i spreči Nemačku da smatra državljane Slovenije Nemcima, i kao takvima im daje državljanstvo Nemačke. Pisac ovih redova je onda dobio nalog da rešava ovaj medjunarodni problem, jer smo bili uvereni da će Nemačka biti od strane Medjunarodnog suda pravde biti kažnjena što otima bespravno naše državljane i to na osnovu nacističkog zakona, jer su saveznici posle rata bili zabranili primenu svih nacističkih zakona koje je donosio Hitler. Medjutim, nakon detaljnog razmatranja medjunarodnih propisa i prakse, utvrdjeno je da je Nemačka u prvu, jer svaka država moe svojim zakonima da propisuje uslove po kojima stranci stiču njeno državljanstvo. Ergo, i Srbija medjunarodnopravno može potpuno neometano da sve Srbe sveta smatra svojim državljanima i da ih upisuje u knjigu državljana Srbija i takva lica se smatraju državljanima Srbije ex tunc tj. Od rodjenja, a ne od dana upisa u knjigu.
  Ovakvim stvarima treba da se bave državni službenici, koji mora da se školuju i obučavaju godinama, jer oni koje dovode partije kada preuzmu vlast nemaju vremena za nekoliko godina da se obučavaju za tako složene državne poslove.
  Niko se ne trebabojati da državčjnstv obavezuje državu na neke materijalne izdatke. Nikakve finansijsko-materijalne obaveze država nema prema svojim državljanima koji stalno borave u inostransvu kao strain državljani ili kao tamošnji domicilanti. Ali svi srpski državljani imaju pravo na stalni boravak u Srbiji, diplomatsko-konzularnu i pravnu zaštitu srpske diplomatije u inostranstvu. Državljanstvo je isključivo lično pravo pojedinca I sve države su dužne da to pravo poštuju. A državljanstvo daje i druga prava državljanima, da država mor da prihvati svoje državljane. Naprimer, ako bi svi državljani Republike Srpske koji su srpske nacionalnosti uzimali državljanstvo Republike _Srbije, mogli bi da optiraju da i njihova teritorija, gde imaju brojčanu većini, pripadne teritoriji Srbije. Srbi na Kosmetu, u BiH, u Makedoniji, u Rumuniji i Madjarskoj mogu da učine isto.
  Samo Srbija ne čini ništa za svoje državljane izvan Srbije, a svi njeni susedi agresivno se zalažu da privuku svoje nacionalne manjine koje žive u Srbiji. Bugaska, Madjarska, Rumunija se zauzimaju da njhove manjine u Srbiji imaju svoja predstavništva u Briselu, Rumuni grade crkve u Srbiji gde ima Vlaha I podvedu ih pod jurisdikciju rumunske crkve, itd. Sve susedne države daju državljanstvo i pasoše pripadnicima svojih manjina u Srbiji. Samo Srbija spava i čeka da susedi rade sistematski na prisvajanju njenih držvljana I teritorija.
  Sadašnja vlada bi imala snage za takve radikalne korake, ali to može postići samo u saradnji sa stručnom inteligencijom, a diplomatija i vlada samo da realizuje odluke pametnih ljudi, inteligentne elite, prema inostranstvu. Ne treba se oslanjati na pomoć iz inostrantva, od velikih sila. Jedino Ruska federacija, Belorusija, eventualno Ukrajina bi mogle po osnovu sluvenstva da podržavaju Srbiju, ali za ovakve akcija nije potrebna strana pomoć, jer medjunarodna zajednica ne može ni zabranjivati Srbiji da sve Srbe sveta pimi u srpsko državljanstvo. Za preduzimanje takvih koraka Srbija ne bi mogla biti sanckcionisana, još manje bombardovana, a bila bi evidentno cenjena i podigao bi joj se medjunarodni rejting, jer bi je svi smatrali državom kja poznaje svoja prava i bori se za njih štiteći svoj narod.. Takve mere Srbije podigao bi i njenu unutrašnju pravnu sigurnost, krenula bi privreda I ekonomija uopšte.
  Kad bude Srbija unapredila svoju privredu, podigla standard gradjana, uvela pravnu sigurnost ljudi i imovine, i gradjani Kosmeta , Albanci, će sami tražiti da ponovo postanu državljani Srbije. Kako danas svak bi hteo da dobije američko državljanstvo, a okolne države da se priključe SAD?
  F/ POŠTOVANJE MEDJUNARODNOG PRAVA I OBAVEZA
  Mnogima u nas izgleda čudno što sadašnja naprednjačka vlada prihvata sve obaveze koje je preuzela prethodna vlada u odnosu na Kosmet. To je jedino ispravan I dobar postupak. Državu prema drugim medjunarodnim držvama i drugim subjektima obavezuju samo 4 subjekta: sef države, sef vlade, minister inostranih poslova i ambassador, ali samo u odnosu na državu u kojoj je akreditovan. Medjutim, I državne delegacije koje imenuje vlada I pregovaraju sa stranom državom, takodje, mogu obvezivati državu, ako njihove sporazume ratifgikuje (parlamentomili vladom). Obaveze koje je (pravno valjano) preuzela prethodna garnitura srpske vlasti obvezuje državu i svi njeni organi su obvezni da to poštuju i izvršavaju. U protivnom, takva država biće medjunarodnopravno odgovorna , a njen diplomatski kredibilitet doveden u pitanje. Medjunarodna zajednica će državu koja ne izvršava svoje preuzete obaveze ignorisati , nipodaštavati I neće joj se više verovati.
  Samo Hitler je drsko izjavio kada su ga saradnici upozorili da Nemačka treba da poštuje preuzete obaveze prema SSSR-U I drugim državama da je to najveća glupost i da mu se više ne obraćaju takvim besmislicama. Takva politika mu se osvetila.
  O medjunarodnoj saradnji u svim oblastima (bezbednosnim, političkim, vojnim, privrednim, diplomatskim I dr.) opšte smernice i linije donosi skupština, a složene detalje obradjuju naučni instituti, inteligencija, i odgovarajući stručnjaci. Tek kada jedna tema ili problem prodje sve instance predaje se vladi na izvršenje. Pojedini ministri u vladi mogu donositi i drugačije odluke od predloga eksperata, ali je to na njihov rizik, jer će Skupština uporedjivati predloge eksperata i izvršenja vlade, pa će odredjivati odgovornosti.
  U praksi uspešnih država tako se radi. To ne košta ništa i srpska vlada može odmah pribegavati ovakvoj praksi, jer inteligencija nigde ne naplaćuje svoja mišljenja i sugestije koje daje vladi. Amaterske odluke političkih funkcionera na vlasti najviše oštećuju državu.
  Danas SAD i druge agresivne sile preko svojih ambasadora u Beogradu i preko drugih izaslanika vrše političko nasilje na našu vladu, postavljaju joj uslove i zadatke šta treba, a šta ne sme raditi. Takvo ponašanje zabranjuje medjunarodno pravo, jer po Povelji UN sve države su jednake, samostalne i nezavisne. Niko ne sme da se meša u interne stvari jedne države. Medjutim, danas je medjunarodno pravo devalvirano zbog postojanja samo jedne suprer sile. Ali predstavnici male zemlje Srbije takvim stranim nasilnicima treba da kažu da je njih izabrao narod i dužni su da rade po Ustavu , zakonima i odlukama parlamenta. Naloge stranih država srpsko rukovodstvo ne sme neposredno da primenjuje, već mora tražti odobrenje od naroda ili parlamenta, (zavisno od pravnog karaktera naloga koji traži strini nasilnik). Svaki strani diktator kada naidje na takav odgovor ostaće bespomoćan, a onog srpskog funkcionera koji mu je to odbrusio će ceniti više nego one koji poltronski slušaju.
  G/ SRPSKA VLADA MORA DA IZVRŠI RADIKALNE REFORME SVOGA DRUŠTVA
  Da ukine i drastično smanjuje plate i davanja iz budžeta svim držvnim partijskim funkcionerima i političkim partijama.
  Da u državnim firmama plate direktora odredi na nivou prosečnih ličnih dohodaka. Direktorima davati samo do maksimuma 30% više od proseka. Na taj način na ključne privredne funkcije će doći naučni obrazovani stručnjaci, a ne nestručni partijski funkcioneri.
  U svim sektorima mora da se uvedu drastične radiklane mere čuvanja narodnog novca. Mobilisati sve dobronamerne grdjane da se angažuju u poslovima države uz minimalne plate. Svi zaposleni da imaju obavezu da otkrivaju kradje i da ih prijavljuju. Svi da budu obavezni da čuvaju i izgradjuju svoju zemlju. Stanovništvo bi se sa zadovoljstvom pridruživalo besplatno svim akcijama izgradnje zemlje, kada bi to činili partijski funkcioneri. Sve političke stranke mora da budu složne oko spašavanja države iz ekonomske krize u koju su je one dovele. Srbija ima iskustva sa akcijama za izlazak iz krize. Mora da učini još jedan napor kako bi nama i našoj deci obezbedila srećnu budućnost.
  Naro treba da zna da je manjak u budžetu i pad stndarda stanovništva stvorrio broj od preko 30 hiljada službenika više koji primaju plate iz budđeta. Veliki broj agencija uvedenih da bi stranke na vlasti zaposlile svoje podanike, da rade na poslovima učlanjenja u EU itd. Predsednik Nikolić je učinio revoucionarni čin što se odrekao partijskog lidersttva, ali treba ići dalje i otpustiti iz budđetske službe svih 30 hiljada koji su zaposleni preko onih samo 6.000 koji su bili na teret budžeta pre 20 godina. Onda je Srbija bila u većim probllllemima nego danas i ovih 6000 su sve svršavali, a današnih 36.000 pojedu sve šta narod zaradjuje.
  Privredu valja brzo razvijati. Krenuti od poljoprivrede, ali se ne oslanjati samo na strane kredite,već na sopstveni rad miliona nezaposlenih ljudi u Srnbiji. Pustiti stanovnicima da sami osnivaju firme, a država samo da se uzdrži da im ne uzima nikakve dažbine za nekoliko godina, dok ojačaju.
  Kada naš narod bude za sebe našao posao da preživi, a država ga u tome ne sprečava, pojaviće se pojedincima ideje za otvaranje raznih proizvodnih firmi. Stranci kada budu videli da u Srbiji potoje dobri uslovi za poslovanje, sami će nasrnuti sa investicijama. ‚Država je loš privrednik. Ona samo treba da svojim orgnima obezbedjuje privatnu imovinu i da svaki dužnik u privredi odmah plaća svoje dugove. A onaj koji ne plaća, neka se čini kao što je radila SRN, da inspekcijski službenici onome koji nije u roku od 15 dana platio dug privrednom partneru, hitnim postupkom, mimo suda, to reše. Kod nas u privredi većina ne plaća svoje dugove, a država ih upućuje na sudove. Sud donese presudu, a dužnik sklanja svoj novac i imovinu i nikada se ne izvršavaju sudske presude o naplati duga. Dosta s tim javašlukom države!
  Država je dužna da sprečava kriminal i korupciju, organizuje obezbedjenje ličnosti I privatne imovine do maksimuma. U tu svrhu država mora da ukine sve private agencije obezbedjenja. Samo država preko svoje policije obezbedjuje lica i imovinu, a privatni bezbednjaci vrše najviše kriminala, jer imaju oružja i svoje organizacije. Ko želi da ima privatno obezbedjenje neka angažuje državne eksperte za to, a ne private krminalce. Neka SAD i drugi imaju privatne bezbednosne agencije, a Srbiji to ne treba.
  Kada se naše stanovništvo bude obezbedilo hranom, ogrevom i drugim neophodnim potrebama preko poljoprivrede, onda će sam narod spontano ići na velike privredne projekte. Srbija može svojim snagama i mladim stručnjacima da stvori privredno čudo Evrope. Treba u to verovati, raditi na tome, neprestano mobilisati narod na rad i poštenje. U medijima javno iznositi imena svih kriminalaca koje policija otkriva na delu, ne čekati sudske presude. Pustiti narod da javno iznosi svoje stavove prema kriminalu. Ljude treba angažovati i omogućitiim im da javno ukazuju na greške svih izgrednika. Svoja mišljenja neka iznose intelektualci, domaćini sa sela, profesori, sveštenici, a ne samo političari, jer njima niko više ne veruje. Narod svojim organizacijama mnogomože. Kad sam ja bio mlad organizovali smo u Beogradu grupu od najuglednijih studenata, lepih I moralno jakih studentkinja i kriminalce i druge izgrednike mi smo mnogo uspešnije uklanjali nego profesori, policije i drugi autoriteti. Samo jedan primer. Onda je bilo “u modi” da izgrednici, beogrdski huligani, idu noću beogradskim ulicama i razbijaju flaše mleka koje su stavljena noću za decu i druge pred ulazima na ulici. Jedne noći pridružio sam im se sa dve studentikinje iz naše grupe I svi zajedno smo od Glavne pošte do Cvetkove kafane razbijali redom flaše pred ulazima. Kada smo posle takvog “podviga” seli da pijemo piće u kafani, devojke i ja smo pokrenuli ostale da rekapitulujemo ono što smo noćas uradili, kako je pojedinac od nas delovao, šta je osećao i sl. Svi su iznosili svoje akcije sa oduševljenjem. Na kraju lepe studentkinje su pitale prisutne koliko dece će sutra ostati gladno, koliko nepokretnih, bolesnih i iznemoglih neće imati šta da jedu. Zaključili smo da smo mnoge oštetili, a pitali smo se šta smo mi dobili time, osim što smo se ludački smejali. Mi, kao budući pravnici, sudije, kako ćemo moći da sebe uveravamo da smo pošteni i kvalifikovani da druge kažnjavamo?. Pitali smo se. Niko iz te grupe nije više radio te gluposti. Zatim, na igrankama na kalemegdanskoj terasi uvek su dolazile neke gupe i počinjale da se biju sa mladićima koji plešu sa lepim devojkama. Policija Starog grada nikako nije mogla da stane na put tim huliganima. Naša grupa je preuzela slučaj i dovodili smo tamo po 5-6 studentikinja. Čim nastane tuča, jedna od naših devojaka stane izmedju zavadjenih pa jednome od nih se unosi u lice I kaže mu da je zgodan, da ga poznaje, ali da je ružan kada se razjari i izbeči. Govorila bi: “Ajde nasmeši se malo, jer volim tvoj osmeh”, itd. Istovremeno drugog partnera u tuči obradjuje druga devojka. Oni brzo se umire zaborave svoje ljutnje, jer nemaju izmedju sebe nikakve neizmirene račune, već su želeli samo da prema devojkama pokazuju svoju snagu i hrabrost. Ovaj metod je onda smirivao i uvodio red na svim javnim igrankama u Beogradu. Devojke iz naše grupe svi su obožavali I grupu nazivali “Šuplji bsataljon”. Policija je na svojim konferencijam davala javna priznanja našoj grupi. Javni stav kolega i najbližih drugara prema izgredniku je vrlo delotvoran. To treba uvoditi I danas kod omladine. Da sami osudjuju svoje devijantne kolege. Prema odraslim kriminalcima treba postupati kao u Kini. Tamo kriminalca izvedu na TV u najgledanije vreme i pročitaju presudu ili drugu odluku kojom je nedvosmisleno dokazano šta je učinio. Streljanje se izvršvalo pred TV kamerma. Inače, presuda i njeno izvršenje obavlja se javno. Posle toga na vrata stana osudjenog stavlja se službena objava da je tamo stanovao XY i streljan je zbog toga i toga. Mi ne možemo criminal sprečavati po ugledu na civilizovni svet.
  Unapredjenje proizvodnje.
  Zašto se kod nas ne unapredjuje proizvodnja? Ko sprečava i zašto se ne investira u proizvodnju, a novc se uplaćuje samo u usluge i trgovinu? Vlada mora da unapredjuje proizvodnju I to preko naših firmi, a ne naše pare ulagati u strane firmed da bi zapošljavale naše radnike u našim firmama koje su dobili za male pare. Mora se prekinuti pljačka narodnog novca Srbije. Na našim tolikim neobradjenim poljima nezaposleni mladi ljudi mogu proizvoditi da jedemo zdravu organsku hranu, pa čak i da je izvozimo, a ne da uvozimo i jedemo genetski modifikovanu hranu, koja koristi donosi samo tajkunima.
  Red u državi, privredi i društvu uopšte mogu donositi Srbijisamo njena inteligencija, obrazovani stručnjaci, a partijski lideri neka se bave politikom i pravljenjem globalnih razvojnih programa, a ne oni da upravljaju privredom I novcem.
  Jedan od proverenih metoda da privreda jedne države brzo i uspešno krene jeste otvaranje slobodnih carinsko-poreskih i slobodnih industrijskih zona. Na taj način se privlači strani kapital, strana tehnologija i strani stručnjaci. Ali prethodno likvidirati kriminal, mito i korupciju. Vladavina prava u državi je garancija da že strain capital I strain investitori biti zaštićeni.
  Metodi demokratskog zapada stvara sve više i više kriminalaca. Srbija mora da se pokaže da je pametnija od drugih u stvaranju reda i pomaganju celom narodu.
  H/ ZAŠTITA PRIVATNEI LIČNE IMOVINE GRADJANA
  Nikada se više nije kralo kao danas. Razbojnički se obijaju stanovi i kuće i krade sve na šta se nailazi. Krade se letina,, stoka, oprema za rad poljoprivrednika. Ne plaćaju se dugovi i računi. Krade se sve šta je od metala i prodaje se na otpadu.
  Za vreme Kraljevine Jugoslavije kradljivca petal žandarmi su vodili kroz selo sa petlom oko vrta I vezanih ruku. Na svakoj raskrsnici bi zastali, dobošar bi pozivao narod . žandarmi su terali lopova da kaže kome je krao petla i nakraju da glasno kaže tri puta: “Ko bude činio kao ja, neka se ovako provodi”. Narod je lopova zapamtio ignorisao ga i izbegavao.
  Za vreme SFRJ stranci su govorili da je Beograd najbezbednji grad. Mogao si spavati u parku I niko te ne bi dirao. Strane diplomate su izjavljivale da je premija dobiti službu u Beogradu zbog lične sigurnosti.
  Demokratija, tranzicija i višestranačje nam je donelo ovo da nas lopovi tiranišu, a da vlast im ništa ne može.
  Država mora hitno da se vrati svojoj tradiciji u zaštiti privatne imovine. Jedan od uspešnih načina borbe protiv lopovluka jeste i javno objavljivanje imena i dela svih izvršilaca kr. Dela kradje imovine.
  Za tajkune i velike kriminalce, koji novac kradu putem banaka I na drugi komplikovan naćin običnim gradjanima teže je utvrditi njihovo neposredno ućešće u kradji. Ali zato kadda poljoprirednik uhvati suseda da mu bere prihode iz njive, seče drva u šumi, krade opremu, alat, proizvode ili stoku , kada u gradu domaćin uhvati lopova u stanu, u kradji kola i kada neko biva uhvaćen na licu mesta u kradji. Kada u gradu uhvate lopova da krade žicu, poklopce šahti, kontejnere i druge predmete gradskog dobra i to otvrdjuju organi policije ili svedoci, o takvim slučajevima presude donositi po hitnom postupku, do 15 dana. Sve takve presude objavljivati na pogodan način, u najgledanije emisije i u najprometnije vreme. Na kraju godine sve mesečne spiskove objaviti u posebnoj brošuri Ministarstva koja se bespltno deli na svim kioskima novina. Komentare može davati Savez studenata, udruženja roditelja i druge društvene organizacije. Za objavljivanje presuda o kriminalcima precizno normira član 89, stav (2) Krivičnog zakonika. Naše državno rukoovodstvo štiti kriminalce neobjvljivanjem njihovih imena javno, ali narodni poslanici bi morali da u Skupštini o tome raspravljaju i donesu posenban zakon.
  U najtežem položaju su danas poljoprivrednici i sitne zanatlijje u unutrašnjosti. Njima može svako da krade što god hoće. Kada lopova i uhvate na delu, policija i drugi organi ne procesuiraju u najvećem broju slučajeva, jer se navodno radi o maloj vrednosti kradje.
  Pogrešno. To ohrabruje lopove da stalno kradu i da ne budu kažnjni. U selima treba kao ranije za vreme kralja što je bilo, da se izabere grupa gradjana kojima se šteta prijavljuje. Komisija izlazi na lice mesta ustanovi štetu i odmah nalažu lopovu da vrati ukrdjenu imovinu ili da mu se oduzme od njegove imovine u vrednosti ukradjene stvari. U tome policija samo da podržava komisiju gradjana i ništa više. Ako je ukrao kukuruz lopov je dužan da dozvoli oštećenom da u njegovoj njivi bere istu količinu kukuruza, ili da od kuće daje druge proizvode ili predmete iste vrednosti kako utvrdi komisija. Isto tako postupiti i sa onima koji kradu stvari iz kuća Ili sa dvorišta.
  I/ PARADA “PONOSA” U BEOGRADU
  Srbija mora svim gradjanima davati jednaka prava, bez obzira na sve razlike. Gej populacija ne može biti uzor jer pre svega dovela bi do uništenje čovečanstva nereprodukcijom. U Srbiji oni će biti tolelrisan, ali nikako ih ne treba reklamirati javnim paradama. Neka to čine drugi koliko hoće, ali srpska kultura i tradicija ima druge bolje vrednosti. Kada strani predstavnici vrše pritisak na našu vladu da dozvoli gej reklame putem parade na najprometnijim ulicama treba im reći da se to kosi sa našom tradicijom, da su dosadašnje parade bile sprečavane od celog stanovništva I policija je morala da tuče narod da bi se parade izvodile. Vlada ne sme da radi protiv volje sopstvenog naroda, jer je Srbija demokratska zemlja, a ne diktatorska. Neka Srbija uči od Švajcarske, naprimer. Kada su muslimani zahtevali da grade džamije tamo švajcarska vlada je to odbila i pitali referedndumom gradjane koji su to ubedljivo odbili. Volju naroda mora svako poštovati. Ni naša vlada ne sme da ide protiv morala svoga naroda i da ga vredja reklamiranjem homoseksualaca javnim paradama. Srpska vlada neka nadje načina (referendum je skup) da anketira mišljenje naroda o tome i da ga saopšti stranim intervenconistima. Vlada je dužna da homoseksualce štiti od svih vrsta diskriminacije, a u svemu ih tretirati kao ostale. Ali ne treba ih reklamirati javnim paradama glavnog grada.
  J/ STVARALAČKU OMLADINU VALJA NE SAMO PODRŽAVATI VEĆ I OBILNO POMAGATI
  Kod nas postoje mladi i preduzimljivi ljudi koji su u stanju da pronalaze razne načine za pokretanje privrednog razvoja Srbije. Naši naučnici su pronašli najbolje rešenje za hodanje robota i taj se izum koristi u celom svetu. Naši omladinici su konstruisali i primenjuju solarni uredjaj za punjenje strujom akumulatre na mobilnim telefonima i to ade besplatno, samo da naš narod i svet šta mogu naši mladi naučnici.
  Takvih prrimera ima još mnogo. Vlada mora da svojom političkom akcijom pokrene sve ustanove koje mogu da podržavaju ovakve korisne primere. Treba organizovano ne samo popularisati već i pomagati sve takve korisne grupe ljudi. Vlada da se mane svadje oko toga koje krao novac I da se okrene stvaralaštvu. Sa malo sredstava, pameću i intuzijazmom se uvek dolazi do velikih otkrića i uspeha. Maksimalno reklamirati svakoga koji radi na unapredjenju privredne proizvodnje. Ostaviti velike preduzetnike koji rade sa ukrdjenim novcima naroda I stvorili velike pogone, hale, farme I dr. Treba se okrenuti onimsitnim kreatorima, koji su samo svojim radomi umećem došli do uspeha. Njihove primere prikazivati javno I podržavati. Naprimer, sa individualnim uspešnim poljoprivrednicima razgovaraju uvek oni reporteri koji nikada nisu ulazili u štalu, koji ne znaju da hodaju po njivi, a kamoli kako da razgovaraju sa domaćinom. Postavljaju uvek nesuvisla pitanja: jeli je teško to raditi, koliko zardjuješ, kolikoti pomaže država I sl. Treba das a takvim pljoprivrednim domaćinima razgovara neko korazumme taj posao, da ulllazi sa domaćinom u razgovor o osnovnim stvarima, Sada je za narod problem da se nahrani I daobezbedi sebi osnvnu egzistenciju. Neka se javno prikazuje kako familija na selu obezbedjuje sebi osnovna sredstva za život I kako to paktočno rade. Seljak je navikao u komunizmu da mu država nameće velike dažbine i sada se samo žali I grdska omladinane dobija nikada pravu sliku o životu na selu.
  Treba istražitiuzroke jednog fenomena. Na selima ima veliki broj neoženjenih muškaraca, koji treba žena, da bi radjao decu I da uživa na svom imanju.
  Zašto nema nijedne neudate devojke da je ostala na svom imanju i da traži muža na selu? U narodu ima isto toliko devojaka kolikoi momaka koje su rodjene na selu, jedini su naslednici domaćinstva i mogle bi da kao vlasnice dovedu muževe u domaćinstvo i tamo osnivaju porodicu. Ali one ne ostaju u selu već sve beže u gradove. To je samo zato što se država pobrinula da reklamira samo one devojke koje lepo pevaju,igraju, skidaju se i druo rade po barovima, splavovima. Treba da vlada uvede jednu državnu televiziju koja bi pomagala narodu kako da oganizuju svoju egzistenciju, deci i porodici da obzbedjuju hranu i život. To svak može postići samo radom i zalaganjem cele porodice. Vlada je dužna da narod usmerava u pravcu samostalnog stvaranja uslova za život, kao što je bilo u Kraljevini Jugoslavije, kada niko nije gladovao. Znači Srbijaima iskustva u tome. Vlada je okrenuta samo davanjem iz budžeta novca svima koji ne rade ništa. U Kraljevini Jugoslavije je bila najveća sramota raditi kod drugoga za pare, a ne stvarati sam u svom domaćinstvu šta je potrebno porodici. U mom selu sa 500 domaćinstava samo je jedan muškarac bio zaposlen u Borskom rudniku i svi su ga prezirali što je lenj da obradjuje svoje imanje već otišao da slugariše kod drugoga za platu. U komunizmu se skoro svih 80% bivših poljoprivrednika zaposlilo u gradove, jer je država težila da od njih načini proletere, odnosno radnike, a ne da ostanu zatucani seljaci. Čaušesku je po selima rušio seljacima kuće I gradio im gradske solitere, imovinu im je uzeo a njih pretvorio u rumunske radnike (“muncitori romaneşti”). Jednom prilikom kada sam se vozio kroz Rumuniju sa Čaušescuom u njegovom mercedesu sa ponosom mije pokazivao solitere na selima, gde su stanovali seljaci. Kada sam ga upitao,šta o tome kaže sam narod, on je samo ćutao. Na moje navaljivanje, drsko mi je odbrusio: “Zašto da pitam narod, narod je stoka koju treba neko samo da voditi”. (Pentru ce mă să intreb poporul, poporul sunt vite care trebuie numai să le konduca cinjeva).

  ZAKLJUČAK:
  Srbija će biti bogata kao SAD kada bude učinila sledeće:
  1. Spreči partijske i druge državne funkcionere da nekontrolisano pljačkaju držvni novac I imovinu. Stranački lider koji prima nova cod tajkuna tre

 2. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Moja malenkost pise nadugacko i nasiroko, sve i svasta u komentarima na ovim internet stranicama. Ali me ovaj dr Jovanovic sisa za barem sto (100) puta. Nekad se govorilo da papir trpi sve i svasta, a sad se to slobodno moze reci za e-memorije i e-ekrane. Na zdravlje!

Leave a Reply