Internet

Novinarstvo u doba interneta

Najoštriji problemi savremene međunarodne žurnalistike su u centru pažnje konferencije koja se održava od 24. do 25. novembra u Parizu. Na učestvovanje su pozvani predstavnici OBSE, UNESKO, ruski i evropski politikolozi, kao i profesori vodećih univerziteta i poznati novinari.

U uslovima globalizacije i sredstava za komunikaciju koji se munjevito razvijaju, uključujući internet i mobilnu telefoniju, tradicionalni mediji doživljavaju bitne primene. Profesionalni novinari, u suštini, moraju da konkurišu s blogerima i korisnicima socijalnih mreža koji često prvi uspevaju da saopšte o nekom događaju.

Bez obzira na to, profesionalni novinari, a posebno međunarodni, i dalje igraju važnu ulogu u informativnom prostoru. Oni su prinuđeni da se prilagođavaju potrebama „homo informaticus“ ili „informacionog čoveka“, koje se brzo menjaju. Pritom bitno raste njihova odgovornost za prenošenje informacija. Radnici medija moraju da se oslanjaju na međunarodne standarde, pravne i etičke norme. Učesnici na pariskoj konferenciji detaljno će razmotriti sve ove aspekte, rekao je glavni urednik časopisa „Međunarodni život“ Armen Oganesjan.

Učesnici na konferencij razmotriće pitanja vrlo širokog spektra, koja se ne tiču samo strukovnih novinarskih problema, već i odgovornosti novinarstva u uslovima slike sveta koji se menja i dramatičnih događaja koje smo videli. Svi smo mi osećali koliko je važno precizno i objektivno obaveštavanje o događajima koji su se dešavali na Bliskom Istoku, na severu Afrike. I naravno, to će biti jedna od važnih tema na konferenciji. Pritom će se razmatrati i druga pitanja. Između ostalog, konkurencije od strane socijalnih mreža u odnosu na tradicionalno međunarodno novinarstvo.

Biće pokrenute i pravne teme. Takođe, važno pitanje za novinare Rusije i Evrope jeste bezvizni režim među zemljama. Biće reči o dijalogu civilizacija i kultura, razmeni profesionalnog iskustva među evropskim novinarima i novinarima iz Rusije.
Podjednako važno pitanje je zaštita prava samih novinara, između ostalog socijalnih. To je posebno aktuelno u uslovima ekonomke krize, isitče predsednik fakulteta za novinarstvo Moskovskog državnog univerziteta Jasen Zasurski.

U uslovima krize u mnogim medijima vlasnici pokušavaju da uštede na plati novinara. Naravno, ovo često vodi ka tome da uslovi njihovog rada ne dozvoljavaju kvalitetan i zanimljiv rad. Ovde je potrebna podrška društva. Zaštita prava novinara omogućuje da se oni učine manje zavisnima od okolnosti. Vrlo je važno da novinari budu nezavisni u svojim aktivnostima, svojim ocenama i komentarima političkih i socijalnih događaja.
U okviru konferencije biće održano nekoliko okruglih stolova. Među najzanimljivijim temama su „Uloga medija u odnosima zemalja i njihov uticaj na međunarodnu klimu“, „Nacionalni interesi i međunarodno novinarstvo“, kao i „Međunarodne pravne norme i jedinstvena etička pravila.

Leave a Reply