Internet

Novinski sajtovi dopiru do dve trećine svih internet korisnika u SAD

Prema istraživanju čije je rezultate objavila krajem aprila Newspaper Association of America (NAA), novinski izdavači u SAD su tokom prvog kvartala 2011. godine privukli ogroman broj korisnika na svoje web sajtove.  Istraživanje, koje je sprovela specijalizovana kompanija ComScore, pokazalo je da je u tom periodu novinske portale svakog meseca u proseku posetila publika od 108.3 miliona apsolutno jedinstvenih posetilaca, što čini gotovo dve trećine (63,9%) svih internet korisnika u SAD.

Demografsko ispitivanje je pokazalo da ovaj tip sajtova u velikom broju posećuju grupe koje su izuzetno interesantne oglašivačima – novinski sajtovi su privukli 60,4% populacije starosti između 25 i 34 godine, kao i 74,4% odraslih osoba iz domaćinstava sa godišnjim prihodom preko 100.000 dolara.

Više detalja o istraživanju moguće je pronaći na adresi.

Leave a Reply