Internet

Novosadski provajder NSpoint.NET pripojen BeotelNet-u

Upravni odbor AD“Telefonija“ je na VI sednici koja je održana 12.12.2007. godine doneo Odluku o spajanju uz pripajanje NSpointNET-a d.o.o. Novi Sad privrednom društvu „BeotelNet-ISP“d.o.o. Beograd. AD“Telefonija je osnivač i 100% vlasnik oba privredna društva .

Na osnovu donete Odluke pokreće se postupak statusne promene spajanja uz pripajanje privrednog društva „NSpointNET“ d.o.o. u Novom Sadu ulica i broj Bulevar oslobođenja br. 127., koje prestaje da postoji pripajanjem drugom privrednom društvu, Društvu sticaocu „BeotelNet-ISP“ d.o.o. u Beogradu, ulica i broj Kumodraška br. 241.

Leave a Reply