Internet

NSA pravila mape društvenih veza prisluškivanih

Američka Agencija za nacionalnu bezbednost (NSA) je koristila metapodatke o pozivima i internet-aktivnostima Amerikanaca za izradu sveobuhvatnih mapa društvenih veza građana. Ovo potvrđuju novi dokumenti bivšeg američkog obaveštajnog oficira Edvarda Snoudena objavljeni u listu New York Times.

ANB je obrađivala podatke telefonskih poziva i internet-prepiske kako bi proverila delovanja stranih obaveštajnih službi na nacionalnim mrežama.

nsa

Metapodaci, prema rečima stručnjaka, su neka vrsta digitalnog ekvivalenta praćenja osumnjičenog.

Leave a Reply