Internet

“Obami” društvena platforma učenja

“Obami”, društvena platforma učenja, transformisala je obrazovani sistem u ugroženim zajednicama u Subsaharskoj Africi.

Više od 30 miliona dece koja su do početka ove godine imala ograničen pristup udžbenicima i drugim resursima za učenje, upoznati su sa ‘e-learning’ sistemom.

Ovaj novi poduhvat prilagođen je raznim ustanovama od škola, centrima za učenje, privatnim firmama, organizacijama i preduzećima.

obami

Pedagozi i izdavači konstantno rade na modernizaciji i razvitku obrazovanog sistema koji se može primeniti u ruralnim i manje privilegovanim krajevima. “Via AFRIKA”, jedan od najstarijih izdavača udžbenika počeo da prelazi na digitalni sadržaj pre nekoliko godina. U partnerstvu sa neprofitnom organizacijom “Breadline Africa” obezbedili su centre za digitalno obrazovanje u ruralnih zajednicama u Južno Afričkoj Republici.

Uz već široku ponudu nastavnog gradiva, “Obami” planira da svim posetiocima ove društvene platforme takođe omogući ‘online’ podučavanja za učenike svih uzrasta.

Leave a Reply