Internet

Obaveštenje RATEL-a povodom ponude usluga telefoniranja preko Interneta bez dozvole

Republička agencija za telekomunikacije obaveštava korisnike telekomunikacionih usluga da firma „SkyTel Srbija“ koja na svojoj Internet stranici nudi pakete usluga telefoniranja preko Interneta nije registrovana u Agenciji za privredne registre. Firma „TDS Limited“, koja (kao što je navedeno u članku na Internet stranici časopisa „Personal Magazin“) sa korisnicima navedenih usluga sklapa ugovore, nije registrovana u RATEL-u kao telekomunikacioni operator, te po Zakonu o telekomunikacijama ne sme da pruža usluge korisnicima.

RATEL smatra neophodnim da upozori potencijalne korisnike da ugovore o korišćenju usluga telefoniranja putem Interneta sklapaju na sopstvenu odgovornost. Republička agencija za telekomunikcije će, u okviru svojih ovlašćenja, protiv pravnih lica koja pružaju usluge bez odgovarajuće dozvole pokrenuti postupak u skladu sa zakonom.

Leave a Reply