Internet

Objavljena na internetu publikacija “Zaštita uzbunjivača”

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti organizivao u Beogradu promociju publikacije„Zaštita uzbunjivača”. Ovo je prva publikacija posvećena zaštiti uzbunjivača objavljena na srpskom jeziku.

Publikacija je pripremana u okviru projekta „Zaštita uzbunjivača” koji je od jula 2012. godine sprovodio Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, uz finansijsku podršku Britanske ambasade u Beogradu i Vlade Kraljevine Holandije.

zastita-uzbunjivaca

Ovaj projekat imao je dvostruki cilj. Kao prvo, da obezbedi izradu modela zakona o zaštiti uzbunjivača koji će biti podnesen nadležnim organima na razmatranje i usvajanje budući da Srbiji još uvek nedostaje regulatorni okvir zaštite uzbunjivača, i kao drugo da doprinese izgradnji znanja i razumevanja različitih zainteresovanih strana o neophodnosti i koristi od zaštite uzbunjivača.

Povodom promocije publikacije prisutnima su se obratili poverenik Rodoljub Šabić, ambasador Kraljevine Holandije u Republici Srbiji, Nj.E. Lorent Luis Stokvis, otpravnik poslova Britanske ambasade u Beogradu, Dejvid Mek Farlejn i kourednica publikacije, Bojana Medenica.

Leave a Reply