Internet

Obrazovanje poljoprivrednika preko interneta

U okviru projekata koje sufinansira Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), u kategoriji za razvoj novih usluga na internetu, udruženje „Novi početak“ iz Bačke Topole pokrenulo je projekat za organizovanje sistema daljinskog obrazovanja za poljoprivredne proizvođače preko interneta, na lokaciji www.edukacija.org.rs.

Cilj projekta je da se obezbedi materijal za učenje poljoprivrednika u sistemima „Gazde sa srebrnim klasjem“ i „Gazda sa zlatnim klasjem“, koji su usaglašeni sa evropskim propisima i našim zakonskim propisima o obrazovanju u vanškolskom sistemu obrazovanja. Projekat će omogućiti poljoprivrednim proizvođačima da uče prema svojim mogućnostima i potrebama. Korišćenje interneta i metod gradiva treba da razvije kod korisnika potrebu za pretraživanjem interneta i pronalaženjem stručnih materijala i analiza, sa krajnjim ciljem da poljoprivrednici stignu do višeg stepena korišćenja interneta i prihvate ga kao sredstvo za učenje.

Svi polaznici ovoga kursa koji polože završni ispit, odnosno uspešno reše sve testove, dobiće sertifikate „Gazda sa srebrnim klasjem“ i „Gazda sa zlatnim klasjem“ . Važno je naglasiti da poljoprivrednici sa ovim sertifikatom stiču pravo da direktno pristupe evropskim fondovima i konkurišu za sredstva namenjena poljoprivrednim proizvođačima.

Leave a Reply