E-servisi · Internet

Obuke za izradu i uređivanje web-prezenacija opština i gradova u Srbiji

Republički zavod za informatiku i Internet, u saradnji sa Ministarstvom za telekomunikacije i informaciono društvo, Stalnom konferencijom gradova i opština i Zavodom za informatiku i statistiku Grada Beograda, organizuje obuku za predstavnike opština u Srbiji i gradskih opština Beograda, koje žele samostalno da unaprede svoje internet-prezentacije.

Gradska uprava grada Beograda je prepoznala ovaj projekat kao važan za dalji razvoj elektronskih servisa lokalnih samouprava. Međusobna saradnja dva zavoda sa gradskog i republičkog nivoa je samo početak dalje zajedničke saradnje na projektima razvoja elektronske uprave. Postavljanje građanina u prvi plan i funkcionisanje države kao servisa građana moguće je samo uz adekvatnu primenu modernih informacionih tehnologija – rekao je za Beoinfo Slobodan Karanović, direktor Zavoda za informatiku i statistiku grada Beograda.

Prema njegovim rečima, organizacija obuka imaju za cilj pre svega približavanje građana i privrede lokalnoj samoupravi, povećanje efikasnosti kao i veću transparentnost u radu lokalne samouprave. Cilj je i osposobljavanje lokalnih samouprava za samostalnu izradu i uređivanje internet prezentacija.

Obuke se organizuju u dva ciklusa, od 17. do 19. juna i od 22. do 26. juna, za imenovane predstavnike opština kojima su izrađene internet-prezentacije u okviru prethodne faze ovog projekta, kao i za predstavnike opština koje žele samostalno da unaprede svoje internet-prezentacije.

Leave a Reply