Internet

Od 2010. neograničen broj internet domena

Evropska komisija želi da do 2010. četvrtina kompanija, tela javne uprave i građana usvoji novi internet protokol, koji će omogućiti značajno povećanje internet prostora i više internet domena. Pojačana potražnja za uslugama utemeljenim na internetu upućuje na zaključak da uskoro neće biti dovoljno adresa koje bi poduprle njihov očekivani rast.

Upotreba čipova u trgovinama, fabrikama i aerodoromima, te inteligentni i energetski efikasniji sistemi grejanaj i rasvete i navigacioni sistemi u automobilima usloviće snažan rast potražnje za internet domenima, predviđa poverenik EU za informatičko društvo i medije Vivian Reding.

Zbog toga Brisel želi da podstakne dobavljače usluga pristupa internetu i korisnike da usvoje novi protokol IPv6, čime bi se povećao broj adresa, kao što je u 20. velu povećan broj cifri u telefonskim brojevima kako bi se što većem broju korisnika omogućio pristup toj usluzi.

U kratkoročnoj perspektivi kompanije i javna uprava mogli bi se naći u iskušenju da pokušaju stisnuti svoje potrebe u ograničeni okvir koji nudi stari sistem, ali to bi značilo da Evropa nije osposobljena da iskoristi prednosti najsavremenijih interne tehnologije“, upozorila je Vivian Reding.

Trenutno je u upotrebi protokol IPv4, koji osigurava 4,3 milijarde internet adresa, od čega je samo oko 700 miliona, ili 16 posto, rezervirano za nove domene.

Novi protokol IPv6 omogućiće gotovo neograničeni broj internet adresa i time podstaknuti nove načine primene i upotrebu uređaja koji su trenutno preskupi ili previše brojni za IPv4. To će građanima znatno olakšati uspostavljanje vlastitih mreža i njihovo priključivanje na Internet, ističu u Briselu.

Leave a Reply