Internet

Odlazak YU domena sa Internet 30. marta u 12 časova

U utorak 30. marta 2010. godine, tačno u podne, u skladu sa odlukom Internet korporacije za dodeljena imena i brojeve, prestaje da funkcioniše .YU domen.

Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) podseća internet operatere i korisnike interneta da provere podešavanja neophodna za normalno funkcionisanje internet servisa. Internet operateri i ovlašćeni registri treba da provere da li su svi servisi koje nude korisnicima na internetu spremni da nastave ispravno funkcionisanje i posle odlaska .yu domena sa interneta.

Krajnji korisnici treba da provere podešavanja na svojim računarima, svoje naloge i elektronske adrese kod internet operatera od kojih kupuju usluge. Ukoliko krajnji korisnik ima nedoumicu šta je potrebno uraditi, jedini put je, da pozove svog internet posrednika i da zatraži pomoć u proveri konfiguracije usluga koje koristi i eventualnom dodatnom podešavanju.

RNIDS preporučuje da se provere sledeća podešavanja pre 30. marta 2010. godine, ne smatrajući da je spisak predloženih provera konačan.
Intrenet operateri treba da :
1. promene nazive svih DNS servera čiji se nazivi završavaju na . yu
2. zamene nazive svih servisa koji u svom nazivu imaju .yu
• SMTP server
• POP server
• IMP server
• DB server
• Proxy server
• Web server
• HTTP server
• HTTPS server
• FTP server
• streaming server
• TELNET server
• SSH server
• ……
3. promene podatke o DNS serverima za sve svoje servise ako se imena DNS servera na kojima su upisani podaci za servise završavaju na .yu

Ovlašćeni registri RNIDSa treba da imaju u vidu da se posle 30.marta 2010 dogoditi sledeće:
1. Domenska imena koja se završavaju na .yu neće se odazivati
2. Domeni koje opslužuju DNS serveri čija se imena završavaju na .yu neće fukncionisati
3. Servisi vezani za domenska imena koja se završavaju na .yu neće radiiti
4. Servisi vezani za domenska imena koja opslužuju DNS serveri čiji se nazivi završavaju na .yu neće funkcionisati

Poslovni korisnici koji sami održavaju svoju internet infrastrukturu treba da provere:
1. Da li se sve usluge koje nude svojim komitentima preko interneta odazivaju na adrese koje se na završavaju na .yu. Spisak nekih servisa koji obezbeđuju usluge se nalazi u podsetniku za internet operatere u prethodnom odeljku.
2. Da li se na njihovim web stranicama još uvek nalaze linkovi koji se završavaju na .yu.
3. Da li su tagovi u web stranicama ispravljeni i da li su promenjena podešavanja na svim pretraživačima gde su prijavili sajt?
Pojedinačno svaki korisnik za sebe treba da podesi na svojm računaru sledeće:
1. Ukoliko se koristi klijentski program za prijem elektronske pošte na računar ( Thunderbird, Outlook i sl) treba promeniti podatke za POP i SMTP server ako se nazivi ovih servera završavaju na .yu
2. Ukoliko se koristi klijentski program za prijem elektronske pošte na računar ( Thunderbird, Outlook i sl) potrebno je promeniti podatak o elektronskoj adresi ako se ova adresa završava sa .yu
3. U svom elektronskom adresaru treba promeniti sve adrese korespodenata koje se završavaju sa .yu
4. Ukoliko se koristi webmail klijent za čitanje elektronske pošte, u svom profilu treba promenititi sva podešavanja u kojima se nalaze podaci koji se završavaju na .yu
5. U svom elektronskom adresaru vezanom za webmail nalog treba promeniti sve adrese korespodenata koje se završavaju sa .yu
6. U programu koji služi za pristup web stranicama (Internet explorer, Mozila Firefox, ..) treba promenti sve zapamćene linkove u Bookmark odeljku koji u sebi sadrže .yu
7. Na svim društvenim mrežama ili web uslugama gde se kao identifikacija korisnika upotrebljava elektronska adresa treba promeniti ovu adresu ukoliko se zapamćena adresa završava na .yu

Leave a Reply