internet
Internet

Održana konferencija „Obrazovni aspekti interneta kao sredstva društvene interakcije“ u Novom Sadu

Pomoćnik ministra u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Sava Savić, uzeo je učešće na konferenciji „Obrazovni aspekti interneta kao sredstva društvene interakcije“ održanoj danas u Matici srpskoj u Novom Sadu u organizaciji Fonda za razvoj komunikacija.

„Jedna od prioritetnih oblasti našeg delovanja je IKT u obrazovanju“, rekao je pomoćnik ministra i dodao da je resorno Ministarstvo za telekomunikacije realizacijom programa “Digitalna škola” koji je obuhvatio nabavku računara, softvera i druge neophodne opreme za 2910 osnovnih škola u Srbiji napravilo temelj za unapređenje primene IKT alata u obrazovanju kako bi unapredilo e-veštine najmlađih građana Srbije.

Ministarstvo, kako ističe pomoćnik ministra, nastavlja aktivno da radi na daljim koracima uvođenja IKT u obrazovanje, a jedan od glavnih budućih ciljeva je i povezivanje škola na Akademsku mrežu Srbije.

Održana konferencija „Obrazovni aspekti interneta kao sredstva društvene interakcije“ u Novom Sadu

Sava Savić je podsetio da je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija dalo aktivan doprinos u izradi Smernica za unapređivanje uloge IKT u obrazovanju, kao i da u saradnji sa resornim ministarstvom prosvete, AMRESOM i drugim partnerima, aktivno radi na razradi ideja o daljim koracima uvođenja IKT u obrazovanje.

„Ono što planiramo u narednom periodu je izrada Zakona o elektronskom poslovanju. Ovaj Zakon bi trebalo da uredi uslove i način elektronskog poslovanja i on bi trebalo da obuhvati postojeće zakone o elektronskom potpisu i elektronskom dokumentu i dodatno uredi dostavljanje registrovane elektronske pošte.“, rekao je pomoćnik ministra.

Savić je naglasio i da što se saradnje sa civilnim sektorom tiče, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija dve godine za redom organizuje javne konkurse za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva, na kojima mogu da učestvuju zainteresovane nevladine nedobitne organizacije, a do sada je pružena podrška za preko 80 projekata.

Prostora za saradnju svakako ima, rekao je Savić ali su potrebne inicijative, ideje i znanje kako da se one sprovedu u delo, a Ministarstvo će, kako je kazao pomoćnik ministra, koliko god bude u mogućnosti, nastaviti sa pružanjem finansijske podrške programskim aktivnostima poput ovih.

Program „Habitat – Zlatno obrazovanje“ koji je realizovao organizator današnje konferencije je započet u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija i nastoji da posredstvom savremenih tehnologija osnaži i modernizuje instituciju osnovne škole kao osnovne ćelije budućeg razvoja društva.

Leave a Reply