Internet

Održana sednica Skupštine RNIDS-a

U Domu internet domena Srbije, 28. maja, održana je redovna sednica Skupštine RNIDS-a, kojoj je prisustvovalo 37 članova i više od 20 gostiju i predstavnika medija.

Na Skupštini je usvojen Statut Fondacije “Registar nacionalnog internet domena Srbije”, usklađen sa Zakonom o zadužbinama i fondacijama koji je u primeni od 1. marta 2011. Po novom statutu, RNIDS ostaje isto pravno lice, ali se uvodi novi upravljački organ Konferencija suosnivača, koji preuzima najveći deo nadležnosti dosadašnje Skupštine RNIDS-a, dok deo nadležnosti prelazi na Upravni odbor. Novina je i da isto lice ne može da bude član Upravnog odbora i ovlašćeni predstavnik člana Konferencije suosnivača.

Skupština je usvojila i Pravilnik o početku rada „.срб“ registra i Opšte uslove o registraciji „.срб“ domena. Ovime su stvoreni uslovi da počne proces softverskih i proceduralnih priprema za registraciju novog nacionalnog ćirilićkog domena Srbije.
Na redovnoj sednici Skupštine RNIDS-a, usvojeni su i Izveštaj o radu direktora za 2010, Izveštaj o radu Upravnog odbora za period od maja 2010. do maja 2011. i Izveštaj predsednika Skupštine o aktivnostima Skupštine u protekle dve godine.
Ovo je prvi put da RNIDS održava sednicu svoje Skupštine u sopstvenom poslovnom prostoru – Domu internet domena Srbije.

3 thoughts on “Održana sednica Skupštine RNIDS-a

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Iako je na Skupštini usvojen Statut Fondacije “Registar nacionalnog internet domena Srbije”, ovaj statut jos nije dostupan na internet stranama RNIDS-a, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja. Zasto?

 2. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Marko, ako ste pazljivo pratili moje dosadasnje tekstove, mogli ste da zapazite da se zalazem da se upravljanje, odnosno planiranje, dodeljivanje i kontrolisanje internet, brojeva, naziva i adresa zakonom poveri kao javno ovlascenje Fondu(aciji) RINDS, a ne RATEL.

  Posto ce se period deregulacije internet informacija i komuunikacija verovatno zavrsiti do kraja 2014. godine, pocece period globalne regulacije ove globalne informaciono-komunikacione infrastrukture.

  Pratim koliko mog EuruDIG 2011, uz slabo znanje engleskog i jos slabiji kvalitet prenosa zvuka iz glavne sale.

  Usput, dostavljam vam “vezu” sa interesantnim tekstom Jovana Kurbalije “Internet ukida tajnu diplomatiju” (http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/Internet-ukida-tajnu-diplomatiju.lt.html) jednim od pokrovitelja konferencije. Tu mozete naci i moj komentar na njegov tekst, kao i njegov komentar na moj komentar.

Leave a Reply