Internet

Održana sednica Skupštine RNIDS-a

Skupština je na navedenoj sednici usvojila Završni račun za 2008. godinu i Plan i program rada za 2009. godinu sa finansijskim planom. Raspravljano je o predlogu modela rada sa dokumentacijom prilikom registracije .rs domena, izvršen je izbor članova za upražnjena mesta u Upravnom odboru i donešena je odluka o formiranju radne grupe za pripremu nacrta izmena pravila fonda RNIDS. Za detaljne informacije u vezu održane sednice Skupštine RNIDS.
Pogledajte zapisnik
Pogledajte fotografije

Leave a Reply