Internet

Održana tribina o upravljanju Internetom

Internet društvo Srbije je, u saradnji sa Diplo fondacijom i Upravom za Digitalnu agendu, 16. novembra 2012. u Domu omladine Beograda organizovalo tribinu o upravljanju Internetom, u vezi predstojeće Svetske konferencije o međunarodnim telekomunikacijama (WCIT) koja se u decembru održava u Dubaiu. Tema WCIT-a će biti revizija postojećeg Međunarodnog telekomunikacionog sporazuma (ITR – International Telecom Regulations) iz 1988. godine, koji služi kao okvirni globalni sporazum koji uređuje principe upravljanja međunarodnim saobraćajem glasa, slike i podataka. Problematika na WCIT-u, na kome će se oblikovati nova regulativa, veoma je kompleksna i može imati značajne posledice koje se trenutno i ne mogu do kraja sagledati.

Panelisti su bili Slobodan Marković, savetnik državnog sekretara za telekomunikacije i informaciono društvo, Željka Desiree Milošević iz Internet Društva Srbije, Dragomir Vasiljević, predsednik Upravnog Odbora RNIDS-a, Dejan Cvetković, Regional Technology Officer u Majkrosoftu i Aleksandar Milosavljević iz EUnet-a, kao predstavnik Tehnološke internet zajednice, a skup je moderirao Vladimir Radunović, koordinator obrazovnih programa e-diplomatije u Diplo fondaciji.

Osnovne teme panela su bile:
•    Ko trenutno upravlja Internetom? (procesi, akteri i uticaj, značaj multiakterskog pristupa politikama…)
•    ITR – prošlost, sadašnjost i (moguća) budućnost (format, sadržaj, smisao i politički značaj)
•    Srbija u procesu (pozicija, proces i konsultacije, uloga, značaj i mogućnosti Srbije u pregovorima)

Jedan od zaključaka panela je bio da bi delegaciju koja će predstavljati Republiku Srbiju na WCIT-u trebalo proširiti, tako da osim predstavnika ministarstva u njoj budu zastupljeni predstavnici i drugih grupacija i organizacija, zainteresovanih (i odgovornih) za ovu problematiku, što su prilikom formiranja svojih delegacija učinile i neke druge države. Proces rada na ITU konferenciji je veoma dinamičan, pa delegacije stalno moraju da se konsultuju o stavovoma, razmatrajući sve eventualne posledice, i dobro je imati mogućnost sagledavanja svih problema iz više uglova. Iz tog razloga, delegacija SAD-a će na ovoj konferenciji, na primer, imati preko 100 članova. S obzirom na problematiku, bilo je reči o tome da i RNIDS sa jednim svojim predstavnikom zvanično učestvuje u našoj delegaciji.

Delegacija Republike Srbije na WCIT–u će uglavnom slediti stavove država članica EU, sa posebnom podrškom delu regulative koji glasi „da je obaveza država da numeraciju koja im je dodeljena koriste u svrhu za koju im je dodeljena“, što je za Srbiju posebno važno zbog situacije vezane za Kosovo.

5 thoughts on “Održana tribina o upravljanju Internetom

 1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

  Umesto komentara na gornji tekst, prilazm sledece materijale koje sam dostavio i preneo na brojne adrese:

  P r i l o g 1 –

  Postovane dame i gospodo,

  Povodom gore najavljenih i odrzanih tribina, ponovicu neka svoja ranije izneta i nova misljenja na predmetnu temu.

  Reforma svetskog telekomunikacionog sistema je formalno zapocela pre 20-tak godina reorganizacijom Medjunarodne unije za telekomunikacije (ITU), najstarije medjuvladine organizacije i specijalizovane agencije OUN, tako sto je njena Konferencija opunomocenika, Nica, 1989, prvo promenila Medjunarodnu konvenciju o telekomunikacijama, Najrobi, 1982. (http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/01/S02010000204002PDFE.pdf) u Ustav i Konvenciju ITU (http://www.itu.int/pub/S-CONF-PLEN-2011/en). Ovom promenom, koja je bila zasnovana na preporukama iz izvestaja Komiteta na visokom nivou (“Sutrasnji ITU: Izazovi promena”, Zeneva, 1991) i koj je prakticno zavrsena na istorijskoj Dodatnoj konferenciji opunomocenika, Zeneva, 1992, obavljena je prvenstveno revizija sastava i metoda rada Unije.

  U skladu sa clanom 11. stav 4. Medjunarodne konvenciju o telekomunikacijama, Najrobi, 1982. (http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/oth/02/01/S02010000204002PDFE.pdf), postojali su komiteti za planiranje: Svetski komitet za planiranje i cetiri Regionalna komiteti za planiranje, i to za Afriku, Latinsku Ameriku, Aziju i Okeaniju, ali bez Regionalnog komiteta za Severnu Ameriku. Ti komitetiti su utvrdjivali Generalni plan za međunarodnu telekomunikacionu mrežu da bi olakšali koordinirani razvoj međunarodnih telekomunikacionih usluga.

  Medjutim, prilikom promene osnovnog dokumenta Unije, u tekstu novog Ustava je, iz nepoznatog razloga, izostavljen njen dotadasnjih zadatak koji se odnosio na utvrdjivanje generalnog plana razvoja medjunarodne telekomunikacione mreze. Takodje, nadlezna svetska konferencija nije vec skoro cetvrt veka izvrsila delimicnu ili potpunu reviziju Pravilnika o medjunarodnim telekomunikacijama, Melburn, 1988 (http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/oth/3F/01/T3F010000010001PDFE.pdf). Ali su zato u clanu 1. stav 1. Ustava (Ciljevi Unije) uvedeni termini “globalna informaciona ekonomija” i “globalno informaciono drustvo”, a u preporukama Sektora za standardizaciju ITU, ITU-T preporuke serija Y – i “globalna informaciona infrastruktura” (http://www.itu.int/ITU-T/2001-2004/com13/gii/y-series.html). Alternativnom upotrebom “sinonima”: “globalan” i “medjunarodan”, “telekomunikacija” i “informacija”, “mreza” i “infrastruktura”, u osnovnim i drugim dokumentima Unije napravljena je velika zbrka, verovatno zato da bi se na mala vrata medjunarodnog prava uveo Internet kao buduca zamena za medjunarodnu telekomunikacionu mrezu.

  Ovakvim uvodjenjem Interneta, sa cijim medjunarodnim “kicmama” i drugim glavnim elementima prenosa uglavnom upravlja vise aktera po modelu Internet korporacije za dodeljene nazive i brojeve – ICANN-a (http://icannwiki.com/index.php/Multistakeholder_Model), znacajno su naruseni principi koji proizilaze iz preambule i clana 1. Ustava: nezavisnost drzava u odnosu na njihove nacionalne telekomunikacione mreze i njihova medjusobna zavisnost u odnosu na medjunarodne telekomunikacije.

  Napomena – Stav Kongresa je da bi pomocnik sekretara trgovine za komunikacije i informacije, u saradnji sa zamenikom pomocnika drzavnog sekretara i koordinatora SAD za politiku medjunarodnih komunikacija i informacija trebalo da nastavi rad na implementaciji pozicije SAD o upravljanju Internetom koja jasno artikulise konzistentnu i nedvosmislenu politiku SAD da unaprede globalni Internernet slobodan od kontrole vlasti i da ocuva i unapredi uspesan model vise aktera koji danas upravljaju Internetom (http://icannwiki.com/index.php/File:ICANN_Multistakeholder_Model.JPG). Ako je to pozicija glavnog aktera, SAD, da li se onda ICANN-ov viseakterski model (http://icannwiki.com/index.php/File:ICANN_Multistakeholder_Model.JPG) moze uskladi sa ITU-ovim multiakterskim modelom iz tacke 3. teksta: WCIT-12 Frequently Asked Questions?

  Od pocetka uvodjena Interneta u upotrebu proslo je vec 20-tak godina, a pored te nove medjunarodne telekomunikacione mreze sa komutacijom paketa jos uvek postoji i stara medjunarodna telekomunikaciona mreza sa komutacijom kola. Nije cudno sto se vise ozbiljno ne planira razvoj stare mreze niti razmatraju tehnicka, eksploataciona i tarifna pitanja vezana za njen rad, ali je u najmanju ruku neobicno sto se ni razvoj nove mreze zvanicno ne planira niti se tehnicka, eksploataciona i tarifna pitanja zvanicno postavljaju, studiraju i na njih daju kratki, jasni i precizni odgovori. Paradoksalno je da jos nema nikakvog medjunarodnog dokumenta kojim je odredjen barem orijentacioni roka za “gasenje” stare mreze, kao u slucaju prelaza sa analognog na digitalni TV radio-difuzni sistem. A troskovi istovremene eksploatacije i odrzavanja tih razlicitih vrsta mreza, kao i njihove kombinacije i interkonekcije, sve vise se uvecavaju.

  Nova mreza sa komutacijom paketa je stvorena kada infrastruktura informacione tehnologije (IT) nije bila dovoljna i kada je IT prerasla u ICT (informacionu i komunikacionu tehnologiju), posle dodavanja “komunikacija” “informacijama” i prosirenja vrsta “tehnologija”. Zato je ITU izgleda “samoinicijativno” prosirila svoju nadleznost i postala specijalizovana agencija UN za ICT (http://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx), verovatno u skladu sa tackom 64. Deklaracije principa Svetskog samita o informacionom drustvu, Zeneva 2003 – Tunis 2005 (http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!PDF-E.pdf).

  S obzirom na prethodno navedeno, zelim da verujem da ce se na prestojecoj Svetskoj konferenciji o medjunarodnim telekomunikacijama (WCIT-12) u Dubaiu od 3. do 14. decembra 2012 (http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/default.aspx) ipak postici kakav takav konsenzus da tekst aktuelnog Pravilnika o medjunarodnim telekomunikacijama treba korektno azurirati kako bi odrazavao izmenjenu sliku ICT-a u 21. veku, odnosno predstavljao pocetak kraja reforme svetskog informaciono-
  telekokomunikacionog sistema (http://www.itu.int/en/wcit-12/Documents/draft-future-itrs-public.pdf). Ova reforma bi zatim mogla biti nastavljena razumnom radikalnom promenom Ustava i Konvencije ITU, na primer, u Ustav i Konvenciju Medjunarodne unije za telekomunikacije i informacije (ITIU).

  Iskreno,
  Dejan Popovic

  Beograd, 28. oktobar 2012.

  P r i l o g 2 – Ruski predlozi za WCIT-12 (http://files.wcitleaks.org/public/S12-WCIT12-C-0027!!MSW-E.pdf)

 2. Aca

  Ма њих занима само то како да ставе шапу на свеопшту контролу интернет саобраћаја. Разлог је једноставан. Народ може несметано да се дописује и изражава своје ставове па и да се организује, што моћницима наравно не одговара. Изговори су им увек исти: заштита деце и демократије.

Leave a Reply