Categories
Internet

Održano redovno zasedanje Konferencije suosnivača RNIDS-a

U Beogradu je 21. decembra, u hotelu “Holliday Inn”, održano redovno zasedanje Konferencije suosnivača Fondacije RNIDS. Zasedanju je prisustvalo 37 predstavnika suosnivača, a na njemu je usvojen izveštaj eksternog Revizora za 2012. godinu i Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena, a usvojene su i izmene i dopune Statuta Fondacije RNIDS.

Predsednik UO je prisutne upoznao sa preliminarnim izveštajem UO za 2013. godinu, kao i planom i programom rada UO za 2014. godinu.
rnids
Statutarna komisija je dala svoje mišljenje o tome šta planirani Etički kodeks može da sadrži i u kakvom odnosu mogu da budu Etički kodeks i Statut, o čemu će se voditi računa pri daljem radu na kreiranju Etičkog kodeksa.

Na kraju zasedanja je prezentovan softver za elektronske sednice. Nabavljeni softver je prvo testirao UO, za potrebe svojih sednica, a koristiće ga i Konferencija suosnivača, što će doprineti njenom još efikasnijem radu. Zahvaljujući primeni ovog softvera, ovlašćeni predstavnici suosnivača će moći elektronski da glasaju o hitnim stvarima koje su od značaja za rad RNIDS-a, čime će se povećati efikasnost i smanjiti troškovi rada Konferencije.