Internet

Ofanziva digitalnih izdanja

Prema nedavno objavljenoj studiji više od 90 odsto rukovodilaca nemačkih izdavača dnevnih novina vide pripadnike mladih ciljnih grupa čitalaca kao korisnike digitalnih mobilnih uređaja za čitanje i praćenje dnevne i druge štampe. Ovakav zaključak proističe iz studije, koju je objavila Visoka škola u Ofenburgu na osnovu ankete obavljene u jesen 2010. godine.

Prema ovoj studiji čak 82 odsto anketiranih se slažu da su iPod i slični uređaji najbliži da u budućnosti zamene štampane medije, ali ipak samo 23 odsto ispitanika veruje da će u narednih deset godina mobilni uređaji dostići da ih upotrebljava više čitalaca nego što koristi štampane medije

Leave a Reply