inta
Internet

Okrugli sto o prometu krivotvorene robe putem Interneta u Srbiji

U organizaciji Komiteta za borbu protiv krivotvorenja (ACC – Anticounterfeiting Committee) Međunarodne asocijacije za zaštitu žigova (INTA – International Trademark Association), 29. aprila u Palati “Srbija”, u Beogradu, održan je okrugli sto pod nazivom “Problem prometa krivotvorene robe putem Interneta u Republici Srbiji”. U ime organizatora prisutnima su se obratili Milan Milojević, predsednik INTA podgrupe za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju, i Mara Janković, član INTA.

inta

Učesnici okruglog stola bili su: Mikailo Tijanić, šef Odseka za suzbijanje kriminala u oblasti intelektualne svojine MUP-a, Darko Stojčević, načelnik Odeljenja za zaštitu intelektualne svojine pri Upravi carina, Slobodan Jevtić, iz Zavoda za intelektualnu svojinu, Dejan Đukić, izvršni direktor za opšte i pravne poslove Registra nacionalnog internet domena Srbije, Snežana Božić, ispred Privredne komore Srbije, Gordana Veselinović, iz Pravne službe “Orion telekoma”, kao i predstavnici advokatskih kancelarija koje se bave zastupanjem u oblasti zaštite intelektualne svojine.

Polje delovanja Komiteta za borbu protiv krivotvorenja INTA je praćenje carinskih mera, zakonodavnih rešenja u borbi protiv krivotvorenja, praćenje prometa takve robe putem Interneta, kao i praćenje primene zakona u toj oblasti. Nekada je delovanje pravnih zastupnika u ovoj oblasti otežano zbog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i nemogućnosti da dobiju informacije o prekršiocu, pa najčešće dolazi samo do prestanka povrede prava, ali ne i vođenja daljeg postupka i eventualne naknade štete koju je nosilac prava u tim situacijama pretrpeo.

U ime RNIDS-a, Dejan Đukić je održao prezentaciju o razlici između sadržaja postavljenog na internet sajt i samog naziva internet domena, uslovima za brisanje naziva domena i pitanja svrsishodnosti brisanja naziva domena u slučajevima kada se sadržajem na sajtu krši neko pravo intelektualne svojine.

Danas se najveći broj prometa krivotvorene robe putem Interneta vrši preko društvenih mreža, kao što je Facebook, gde je vrlo teško otkriti samog počinioca. Takođe, cloud computing omogućava internet prodavcima da potpuno anonimno oglašavaju prodaju, pa je najčešće nemoguće otkriti gde se nalazi počinilac, ali i server sa koga se šalju podaci. MUP Srbije nadležan je u suzbijanju ovakvih krivičnih dela samo ukoliko se server nalazi u Srbiji. Neke domaće internet platforme, koje omogućavaju prodaju robe putem Interneta, uspešno se bore protiv ovakvih pojava vrlo jasnim ugovorima o mogućnosti oglašavanja.

Veoma je važna i saradnja nadležnih institucija i kompanija koje se bave kurirskim uslugama, kao i saradnja između samih organa javne uprave, zakonodavca i sudstva. Zato predlog za uspešnije rešavanje prometa krivotvorene robe putem Interneta jeste korišćenje postojećih zakonskih regulativa i rešenja, uz konstantnu međusobnu komunikaciju kako vlasti, i državnih institucija, tako i ostalih posrednika i nosioca prava.

KORISNA ADRESA:
www.inta.org

Leave a Reply