E-servisi · Internet

On-lajn konsultacije o Nacrtu strategije podrške razvoju civilnog društva

Povodom otvaranja javne rasprave o Nacrtu strategije podrške razvoju civilnog društva na teritoriji grada Beograda, Agencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima poziva sve zainteresovane da putem interneta pošalju svoje predloge i komentare na Nacrt strategije i tako doprinesu unapređenju ovog strateškog dokumenta. Komentari se mogu poslati na mejl adresu[email protected], a mogu se postaviti i na zvaničnoj Fejsbuk stranici Agencije www.facebook.com/agencija.eunajkasnije do petka, 6. maja.

Strategija predstavlja krovni dokument koji treba da unapredi saradnju grada Beograda sa civilnim sektorom. Cilj izrade ovakvog strateškog dokumenta jeste da se stvore uslovi da građani i njihova udruženja, u partnerstvu sa institucijama, aktivno učestvuju u razvoju grada. Danko Runić, direktor Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima, pozdravlja otvaranje javne rasprave, kojom će ovaj nacrt biti dodatno unapređen.

– Raspravom o ovom dokumentu, koji se oslanja na Predlog strategije razvoja grada Beograda, otvaramo kanale komunikacije za sve zainteresovane kako bismo zajedno radili na poboljšanju nacrta. Samo ako obezbedimo da svi koji žele doprinesu izradi dokumenta, uspećemo da realizujemo glavni cilj, što je doprinos većem uključivanju građana u procese planiranja i implementacije projekata od interesa za grad – izjavio je Danko Runić.

Danko Ćosić, vođa tima za izradu strategije i direktor organizacije ProConcept, kaže da ovaj dokument predstavlja osnov za saradnju grada i civilnog društva, te da je veoma značajno što grad Beograd na taj način prepoznaje civilno društvo kao resurs, zagovornika interesa stanovnika, resurs znanja ili davaoca usluga koje grad ne može ili ne bi trebalo da pruža.

Svi zainteresovani za uvid u Nacrt strategije mogu se javiti putem elektronske pošte na[email protected].

One thought on “On-lajn konsultacije o Nacrtu strategije podrške razvoju civilnog društva

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Da li je ovo drustvo civilno, informaciono, postindustrijsko ili samo jedno siromasno i dezorijentisano drustvo?

Leave a Reply