Internet · Provajderi

On-line psihološka pomoć

U Rusiji će se pojaviti državna Internet-služba psihološke pomoći stanovništvu. Takva odluka je doneta u nekoliko ministarstava koja sad rade na koncepciji projekta.

Prema dokumentu, na stajtovima državnih resora će se pojaviti informacija o tome kakve besplatne psihološke usluge mogu da dobijaju ruski građani, rekao je za Glas Rusije rukovodilac pres-službe Ministarstva za zdravlje i socijalni razvoj RF Aleksandar Vlasov.

Jedna od mera koju predlaže kocepcija je da se spoje sve postojeće usluge i da se osigura pristup njima. Kako bi ljudi znali kuda da se obrate i kakve usluge im pripadaju besplatno, po zakonu. Takođe postoji mnogo preporuka profesionalnih psihologa koje mogu da pomognu čoveku. Jedna od funkcija koja će biti dostupna ruskim građanima jeste da dobiju podršku on-lajn. To je jedan od oblika dežurnih linija.

Internet-služba neće predlagati ljudima usluge privatnih specijalista, zato što na tržištu psiholoških usluga radi mnogo nedovoljno profesionalno obučenih ljudi. A u kvalifikaciju saradnika državnih klinika može da se ne sumnja, nastavlja temu Aleksandar Vlasov.

Za više od 20 godina služba psihološke pomoći, uključujući unstanove koje postoje u sistemu Ministarstva zdravlja i Ministarstva za vanredne situacije aktivno se razvijala. Postoje kod nas i specijalizovani medicinski centri kao što je Državni naučni cenatar socijalne i sudske psihijatrije „Serbski“. Nagomilano je kolosalno iskustvo i mnoštvo audio i videomaterijala, zato je naš zadatak da to dovedemo u jedinstveni sitem i učinimo dostupnim za ljude.

Internet-služba psihološke pomoći stanovništvu treba da započne svoj rad 2012. godine. Od toga kako će teći priprema ovog projekta i koji stručnjaci će se uključiti u rad na njemu zavisi njen uspeh, samtra psiholog, akademik RAEN Sergej Kljčunikov.

Mnogi ljudi imaju ozbiljne probleme, i zato sama po sebi psihološka služba neće ih rešiti. Ali moguće da će pomoći ljudima koji se nalaze na ivici patologije i norme, a sada je takvih sve više, da nađu sebe i da se odrede u ovom složenom svetu. Ja pozdravljam ovu tendenciju, ali kakva će ona biti, zavisi od toga kako se projekat bude realizovao.

Stvaranje internet-službe psihološke pomoći stanovništvu diktirano je spoljnim realijama: danas mnogi ljudi osećaju neodređenost i uznemirenost, osećaj potisnutosti i depresije, što često vodi u alkoholizam i narkomaniju, nastavlja Sergej Ključnikov. I činjenica da vlast pokušava da prodre do svesti u duša ljudi, koristeći savremene tehnologije, može da se ocenjuje isključivo kao pozitivna pojava. (GR)

 

Leave a Reply