Internet

On line Reciklarnica – konkurs za video i foto radove

Pozivaju se svi da se pridruže u javnom dijalogu o značaju aktivizma mladih u Srbiji u oblasti reciklaže i predstavljanju konkursa za foto i video radove Onlajn Reciklarnica, koje Zelena inicijativa organizuje u četvrtak 2. februara 2012.godine sa početkom u 11 časova, u Kulturnom Centru Beograda, galerija ARTGET (Knez Mihailova 6).

Onlajn Reciklarnicu pokrenuo je Evropski pokret u Srbiji u sklopu Zelene inicijative, da bi podstakao mlade da se uključe u proces reciklaže putem njima najbližeg instrumenta – Interneta. Učešćem na konkursu mladi u Srbiji će upotrebom novih tehnologija moći da ukažu na problem koji uoče u svojoj lokalnoj sredini u vezi sa upravljanjem otpadom i reciklažom, a istovremeno i da kreiraju mrežu koja će im omogućiti da utiču na njihovo rešavanje.

Nakon uvodnog obraćanja Ivana Kneževića, zamenika generalnog sekretara Evropskog pokreta u Srbiji, Vladimir Radojičić govoriće o aktivnostima Zelene inicijative usmerenim ka podsticanju primarne selekcije i reciklaže, a Svetlana Stefanović menadžerka projekta iz Evropskog pokreta u Srbiji predstaviće detalje konkursa Onlajn Reciklarnica. Na javnu poruku podrške Milorada Čavića nastaviće se diskusija o značaju aktivizma mladih u oblasti reciklaže u Srbiji koju će otvoriti Tijana Isoski, koordinatorka Konventa mladih Evropskog pokreta u Srbiji.

Zelena inicijativa želi da poveća učešće mladih u procecu reciklaže, i poveže građane, reciklažne biznise i lokalne institucije u oblasti prikupljanja reciklažnih sirovina, sa ciljem unapređenja primarne selekcije i reforme prakse u upravljanju otpadom u Srbiji.

Svakog dana građani Srbije bace 5.000 tona otpada na deponije. Skoro polovina tog otpada odlaže se na divlje deponije koje se nalaze uz vodotokove, gradske trgove i parkove za decu. U zemljama EU prosečno se reciklira 40 procenata otpadnog materijala godišnje, dok je u Srbiji procenat recikliranog materijala do 4 puta manji. U Srbiji se godišnje na deponije baci oko 50 miliona evra u vidu sekundarnog otpada koji se može reciklirati.

Zelena inicijativa predstavlja mrežu 22 organizacije građanskog društva u Srbiji, koje će, u saradnji sa Institutom za održive zajednice (ISC) i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), tokom ove godine realizovati aktivnosti usmerene ka razvoju funkcionalnih mehanizama za podsticanje primarne selekcije otpada na lokalnom i nacionalnom nivou.

Leave a Reply