Internet · Provajderi

Optika će povećati brzinu Interneta u Srbiji

Za skidanje filma sa interneta od oko 700 MB, u Srbiji sa prosečnom brzinom od oko 3 Mb/s je potrebno oko sat vremena. U Rumuniji, gde je internet sedam puta brži, korisnici film od 700 MB mogu da skinu za pet minuta. Da bi dostigla ovaj nivo našoj zemlji su potrebna velika ulaganja.

Srbija je na listi zemalja po brzini protoka interneta na sajtu netindex.com zauzela 88 mesto, sa brzinom od 3,28 Mb/s.

Najbolje plasirana je Južna Koreja, a od nas su bolje plasirane i Makedonija, Crna Gora, Slovenija, Hrvatska, Rumunija i Bugarska.

Direktor Ratela Milan Janković je izjavio da je u Srbiji problem mrežna struktura i njen kvalitet. “Za brži protok neko mora i da plati. Treba uložiti u mrežu za pristup i metalne kablove, kroz koje je prolaz ograničen, zameniti optikom koja bi znatno povećala brzinu”, rekao je Janković i dodaje da treba povećati i broj servisa.

On kao primer zemlje koja je prepoznala važnost ulaganja u ovaj sektor navodi Francusku koja je za razvoj širokopojasnog interneta uložila oko 4,5 milijarde evra.

Prihodi od interneta nisu mali. Samo u 2010. premašili su 13 milijardi dinara. Problem je što se veliki deo prihoda ne vraća u Telekom, već se koristi za pokrivanje različitih budžetskih stavki.

Pre petnaest godina u Srbiji je dominirala dial-up konekcija. Danas je vodeću ulogu preuzeo ADSL, a internet preko dial-upa kači 5 % korisnika.

Državna sekretarka za Digitalnu agendu Jasna Matić nedavno je izjavila da su brzina i dostupnost interneta u Srbiji daleko od onoga što nam treba, a da je osim nerazvijene infrastrukture razlog i nerazvijeno tržište. (Seebiz-24 sata)

Leave a Reply