Internet · Provajderi

Orion Telekom nastavlja sa širenjem mreže

Kompanija Orion Telekom nastavila je sa planiranim širenjem zone pokrivenosti za usluge pristupa Internetu putem CDMA tehnologije. Tako bežična telekomunikaciona mreža trenutno pokriva više od 60 posto teritorije Srbije…

Sagovornica:
Marija Marković, Menadžer za korporativne komunikacije, Orion Telekom

One thought on “Orion Telekom nastavlja sa širenjem mreže

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    “Radio-frekvencijski opsezi se namenjuju za koriscenje pojedinim delatnostima u slucajevima kada je karakter primene telekomunikacija takav da nije moguca, ili nije opravdana upotreba drugih vrsta telekomunikacija osim radio-komunikacijama”, pise u tacki 11.1.1. Plana namene radio-frekvencijskih opsega.
    Prema tome, ovakve visekanalne radio-komunikacije ili bezicne telekomunikacije u radio-frekvencijskom opsegu oko 420 MHz trebalo bi koristiti samo u ruralnim, odnosno brdsko-planinskim podrucjima.

Leave a Reply