Internet

Otkriven DDoS alat korišćen u sajber-napadima na američke banke

Tokom prethodne dve nedelje izvršeni su brojni DDoS napadi korišćenjem visoko softisticiranog alata što je za posledicu imalo nedostupnost web stranica mnogih američkih banaka.

Iz kompanije Prolexic Technologies kažu da je korišćen alat imena „itsoknoproblembro“, iskorišćenog protiv banaka poput Wells Fargo, U.S. Bank, PNC Bank, Bank of America i JPMorgan Chase.

Napadači koji se nazivaju Izz ad-Din al-Qassam Cyber Fighters, tvrde da su ljuti zbog Youtube video filma napravljenog u Americi koji je omalovažavao proroka Muhameda. Alatom su slali velik broj paketa koji istovremeno napada komponente web infrastrukture i aplikacijski nivo, i na taj način stvara veštački saobraćaj od 70 Gb/s.

U Prolexicu kažu da je vrsta napada bila neobično kompleksna zbog čega ga je bilo teško preusmeriti dalje od mete. U napadu je takođe korišćeno nekoliko velikih botneta, a više o ovome u izveštaju magazina Network World.

Leave a Reply