Internet

Otvoreno o upravljanju internetom

Uprava za digitalnu agendu, Diplo fondacija i Registar nacionalnog Internet domena Srbije održali su danas u Beogradu konferenciju „Internet dijalog Srbije“, koja predstavlja inicijativu, nalik na slične evropske, kao i incijative širom sveta koja je otvorena za neformalne i stručne diskusije i razmenu mišljenja između zainteresovanih aktera iz cele Srbije o pitanjima razvoja, upotrebe i upravljanja Internetom.

Ova konferencija održana je prvi put, a namera je da se održava svake godine i da zaključci i preporuke, sa ove konferencije, budu osnova za dalji razvoj informacionog društva i internet okruženja u Srbiji, kao i da budu preneseni i doprinesu aktivnom učešću i vidljivosti Srbije među evropskim IKT akterima na EuroDIG-u, koji će se ove godine održati u Stokholmu 14-15. juna. Republika Srbija je bila domaćin prošlogodišnjeg najposećenijeg EuroDIG-a, koji je po prvi put održan van zapadne Evrope.

Cilj IDS-a je da okupi i podstakne zainteresovane strane u Srbiji – nadležne institucije, javni i privatni sektor i civilno društvo, kao i sve zainteresovane pojedince – da razmene mišljenja i najbolje prakse, daju predloge za nove incijative, mere i zakone koji će poboljšati razvoj i upotrebu interneta u Srbiji, kao i da razmotre pitanja koja će biti predmet diskusija na sastancima Evropskog dijaloga o upravljanju internetom (EuroDIG).

Neke od tema, o kojima se govorilo na ovoj konferenciji, a koje utiču na život svih nas su: bezbednost dece na Internetu, Širokopojasni pristup Internetu, AKTA, kontrola Internet saobraćaja bez naloga sudskih organa, otvorenost i neutralnost mreže, cenzura na Internetu, modeli zaštite autorskih prava.

One thought on “Otvoreno o upravljanju internetom

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Ocigledno je iz tekasta da ova domaca konferencija nije raspravljala o sluzbenoj i javnoj upotrebi izraza “Internet” ili “internet” (sa velikim ili malim pocetnim slovom), u skladu sa najnovijim Pravopisom (2010) i praksom “Politike” i RTS-a (videti: http://www.rts.rs/page/rts/sr/Digitalizacija/story/1578/Vesti/1077814/%C5%A0irokopojasni+pristup+internetu.html).

    Pitanje regulacije Interneta i internet usluga se izgleda ostavja za vrlo vaznu Svetsku konferenciju o medjunarodnim telekomunikacijama – WCIT-12 (http://www.itu.int/en/wcit-12/Pages/default.aspx).

Leave a Reply