Internet

Palace Museum i IBM otvorili virtualni Zabranjeni grad

Palace Museum i IBM otvorili su zidove Zabranjenog grada, nekadašnjeg središta neograničene carske moći, čija je izgradnja započela pre više od 600 godina na 178 hektara i učinili su stotine godina istorije i kulture dostupnima celom svetu

Tokom tri godine rada na projektu IBM je pažljivo izgradio virtuelnu repliku arhitekture i umetnina unutar kompleksa bivše carske palate omogućivši online-posetiocima da iz prve ruke upoznaju tradiciju imperijalne Kine ugrađenu u ovu složenu građevinu, njenu istoriju i kulturno nasleđe koristeći virtualno dostupnu verziju Zabranjenog grada.

“Zabranjeni grad: izvan vremena i prostora” (www.beyondspaceandtime.org) predstavlja prvi pravi trodimenzionalni svet koji dočarava živopisni utisak vremena i prostora ovog kineskog kulturnog blaga – u stanju u kakvom je bilo na vrhuncu dinastija Ming i Qing – gotovo svakome ko ima pristup Internetu.

Leave a Reply