Internet

Papa Franja: Internet je božji dar!

Internet olakšava dijalog među ljudima, ali ponekad može da pravi prepreke živoj komunikaciji, smatra papa Franja.

„To je zaista potrebna stvar, božji dar. Ipak, želja da se stalno bude na mreži može da prouzrokuje izolaciju od bliskih ljudi. Govoreći o značaju i opasnostima interneta papa je živu komunikaciju u doba digitalnih tehnologija uporedio sa melemom koji ublažava bol i vinom, koje krepi srce.

papa franja tvitter

Globalna mreža, po njegovim rečima, pruža mogućnost susretanja sa ljudima iz različitih kultura i pronalaženja zajedničkog jezika sa njima.

Leave a Reply