Internet

Papa: Internet staviti u službu dobra čoveka i čovečanstva

Papa Benedikt XVI. smatra da se nove komunikacione tehnologije, posebno Internet, moraju kao i svaki drugi plod ljudskog uma staviti u službu celovitog dobra čoveka i celog čovečanstva. U poruci u povodom 45. svetskog dana sredstava društvene komunikacije, Sveti Otac je istakao da ako ih mudro koristimo, one mogu doprineti zadovoljavanju želje za smislom, istinom i jedinstvom što je najdublja težnja ljudskog bića.

Papa smatra da ulazak u taj virtuelni prostor (cyberspace) može biti znak istinskog traženja ličnog susreta sa drugim, pri čemu treba paziti da se izbegnu opasnosti koje ono sa sobom nosi, kao što je sklanjanje u neku vrstu paralelnog sveta ili prekomerna izloženost virtuelnom svetu. „U traženju nekoga sa kojim će deliti iskustva, u potrazi za ‘prijateljstvom’, čovek se susreće sa izazovom da bude autentičan, veran samome sebi i da ne podlegne iluziji izgrađivanja veštačkog javnog ‘profila’“, stoji u poruci Pape Benedikta XVI.

Leave a Reply