Društvene mreže · Internet

Pentagon će nadgledati Facebook i Twitter

Pentagon ima nameru da kreira softverske aplikacije koji će predviđati cyber terorizam tako što će otkrivati kako kriminalne grupe i hakeri međusobno deluju jedni s drugima na internetu. US Army od naučnika očekuje da razviju alate koji će “prečešljavati” društvene mreže, kao što su Facebook i Twitter, te tako analizirati grupnu dinamiku online zajednica. Agencija za istraživanje naprednih obrambenih projekata (DARPA – od koje je i potekao Internet) će finansirati razvoj algoritama koji prikupljaju i analiziraju razgovore više od miliona korisnika interneta, te tako pratiti kako se razvijaju online grupe.

Cilj projekta je pomaganje stratezima da lakše identifikuju kako zajednice regrutiraju nove članove, kako sarađuju i ko su im mete. DARPA je zainteresirana za softver koji može prepoznati konflikte između grupa i slabe karike koje bi Pentagon mogao iskoristiti za strateške vojne operacije i sprečavanje špijunaže. Prva faza finansiranja će podržavati timove koji mogu identifikovati načine na koje se mogu meriti grupne dinamike. U drugoj fazi će se kreirati demo program, koji može uspešno praviti sažetak kretanja više od 1.000 grupa i više od milion njihovih članova.

One thought on “Pentagon će nadgledati Facebook i Twitter

Leave a Reply