Društvene mreže · Internet

Pentagon od sada na Facebooku i Tweeteru

Američko Ministarstvo odbrane nedavno se ‘otisnulo’ na Facebook i Tweeter. U Pentagonu, oficiri zaduženi za odnose sa javnošću – ali i oni drugi – sve češće bloguju i učestvuju u radu mnogih društvenih mreža

Pre samo nekoliko godina, novost je bila elektronska pošta – kao uzbudljiv, gotovo futuristički način komunikacije. Danas je e-mail već zastareo, najviše zbog toga što takva komunikacija uključuje samo dve osobe. Novi način komuniciranja – društveno Internet umrežavanje – uključuje potencijalno veliku publiku koja želi ući u dijalog.

Geoff Livingston, stručnjak za ove medije i autor knjige “Sadašnjost je prošlost,“ kaže da su Facebook, MySpace i Tweeter ‘izazov i šansa’ za bilo koju veliku organizaciju koja želi da komunicira sa javnostima. Premda je društveno umrežavanje putem Interneta u velikoj meri domena mladih, spremno je da ga prihvati i 62-godišnji zapovednik Združenog štaba američke vojske, admiral Mike Mullen:

“Za ljude na čelnim položajima, barem za mene lično, stvarno je važno biti umrežen na taj način. Twitovanje i blogovanje mi sigurno neće biti tako lako kao što je to mladima, ali mislim da je taj način komunikacije vrlo važan, bilo da je reč o administrativnim ili informacijama isključivo vojne prirode.”

Američki ministar odbrane Robert Gates kaže da je admiral Mullen tehnološki više ‘verziran’ od njega, ali napominje da i on uči. Gates kaže da želi da koristi društvene medije kako bi došao u direktnu vezu sa mladim ljudima, posebno sa oko dva miliona pripadnika američkih oružanih snaga – čija je prosečna starost oko 22 godine:

“Kako najbolje komunicirati sa njima? Da čujemo što oni misle o tome kako mi obavljamo svoj posao. Isto tako, to će pomoći i u strateškoj komunikaciji sa ljudima širom sveta, kojima se takođe nastojimo približiti.”

Glavni čovek u Pentagonu za Twitter, Facebook i blog je Price Floyd, šef odelenja za odnose sa javnošću.

“Nastojimo ne odašiljemo istu poruku putem drugačijeg medija. Vrsta komunikacije i sadržaj
Defense Department web site – www.defense.gov
Website američkog Ministarstva obrane – www.defense.gov
dijaloga su bitno drugačiji. Saznanje o tome što je ljudima u takvoj komunikaciji važno bi nas moglo iznenaditi. Ali su svemu tome, najvažniji je upravo dijalog,” kaže Price Floyd.

Nedavno su Pentagonove Internet stranice www.defense.gov upotpunjene linkovima na Facebook, Twitter, Flickr i druge društvene sajtove. Prati ih poziv da se ministru Robertu Gatesu postave pitanja, a od posetilaca se traži da sami rangiraju najvažnije američke vojne prioritete.

Ova se web stranica prvenstveno obraća vojnicima, njihovim porodicama ali i široj javnosti. Na Internetu je naravno i međunarodna publika. Price Floyd priznaje da je ovo za vojne oficire novo iskustvo, jer su – kako kaže – navikli na slanje poruka u širu javnost, ali ne na i njihovo primanje. Prepuštanje dela kontrole nad porukom bilo kome ko posećuje web stranice Pentagona je za njih novo iskustvo. Ali, stručnjak za društvene medije Geoff Livingston kaže da je to tačno ono što moraju činiti – ako žele da koriste Twitter i Facebook:

“Ministarstvo odbrane mora omogućiti umrežavanje, omogućiti ljudima da uđu u dijalog, debatu. Moraju biti spremni da odgovore na pitanja, ako je to potrebno.”

Price Floyd, direktor Pentagonove kancealriej za odnose sa javnošću to razume. Koristeći analogiju iz vojske, on kaže da ‘ministarstvo odbrane nije htelo da prepusti bojno polje novih društvenih medija protivniku’. Ovako, dijalog o vojnoj problematici se odvija novim putem, a u njemu učestvujemo i mi – kaže Price Floyd.

Leave a Reply