Internet

Pet godina od osnivanja RNIDS-a

U Domu internet domena Srbije održana je proslava 5 godina od osnivanja Registra nacionalnog internet domena Srbije (skraćeno: RNIDS). Osnivačka skupština RNIDS-a održana je 8. jula 2006. i taj dan se obeležava kao Dan RNIDS-a. RNIDS je stručna, nevladina i neprofitna Fondacija obrazovana radi upravljanja nacionalnim internet domenima .RS i .SRB, tako da se ostvaruje opšti interes svih građana Srbije, uz poštovanje principa kvaliteta, efikasnosti, nezavisnosti i transparentnosti. Na proslavi su govorili Vojislav Rodić, jedan od 17 osnivača i učesnika Osnivačke skupštine i Slobodan Marković, moderator programa Doma internet domena Srbije.

Snežana Božić, predsednica Konferencije suosnivača RNIDS-a, uručila je zahvalnice ljudima koji su pomogli organizaciji na samom početku: prof. dr Đorđe Paunović, prof. dr Aleksandar Popović i prof. dr Neda Bokan. Dom internet domena Srbije je višenamenski prostor u kome je sedište organa RNIDS-a i Kancelarije RNIDS-a i prostor u kome se okupljaju, diskutuju, podučavaju i upoznaju članovi srpske internet zajednice.

Kao i prethodne godine, RNIDS dodeljuje bespovratna sredstva za projekte koji su u skladu sa opštim ciljevima i delatnostima Fondacije. Ovogodišnji Program podrške projektima popularizacije Interneta za 2011. (skraćeno: 4PI) ima kao ciljeve promovisanje upotrebe Interneta kao javnog dobra, dostupnog i potrebnog svim građanima Srbije i povećanje obima korisnog internet sadržaja na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina.

Leave a Reply