Događaji · Internet

Peta konferencija “biZbuZZ” o poslovanju na Internetu

U Nišu se od 27. do 29. oktobra održava peta konferencija pod nazivom “biZbuZZ”, koja je posvećena poslovanju na Internetu. Tema ovogodišnje konferencije je “Prodaja na Internetu” i ima za cilj da ukaže na sve prednosti i mogućnosti Interneta u odnosu na klasičnu prodaju.

Na konferenciji je istaknuto da kreiranje nastupa na Internetu postaje sve važniji segment u poslovanju, a ogroman potencijal i velika konkurencija zahtevaju angažovanje profesionalaca za ovakav vid poslovanja. Glavne prednosti prodaje preko Interneta su smanjenje troškova i širenje baze kupaca.

Internet tržište u Srbiji još uvek je neiskorišćeno, ali već postoje značajna ulaganja u razne modele Internet poslovanja. Bavljenje prodajom preko Interneta podrazumeva i ispunjavanje više preduslova, kao što su rešavanje pravne regulative, detaljna analiza tržišta i strategija nastupa uz angažovanje profesionalnih kadrova. Raspoloživim resursima treba omogućiti moćan, jednostavan i za krajnjeg korisnika upotrebljiv sistem Internet prodaje.

Više o konferenciji i na http://www.bizbuzz.rs/

Leave a Reply