Internet

Piratska partija organizuje tribinu: STOP ACTA

Piratska partija Srbije poziva zainteresovane da u četvrtak 9. februara u galeriji Ozon (www.o3one.rs) od 19h 30min prisustvuju ANTI ACTA tribini. Ovo će biti prvi put da se u Srbiji javno razgovara o posledicama potpisivanja ACTA sporazuma po izdavače, medije, i korisnike Interneta.

Učesnici:

  • Aleksandar Blagojević, osnivač Piratske partije Srbije i aktivista na polju zaštite digitalnog suvereniteta pojedinca
  • Žarko Ptiček, advokat u oblasti IT prava
  • Ognjen Uzelac, specijalista za autorsko i srodna prava u muzici;

ACTA je međunarodni Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) sporazum ove zime razlog je za proteste širom Evrope (izveštaj u prilogu: Ljubljana). Ovo je sporazum koji ima za cilj usklađivanje međunarodnih standarda zaštite autorskih prava u muzičkoj, filmskoj, modnoj, farmaceutskoj i nizu drugih industrija.

Smatra se da će ACTA sporazum omogućiti blokiranje sadržaja na Internetu, bez obzira da li je sadržaj piratski ili nije a time direktno ugroziti slobodu komunikacije. To će se odnositi i na sve članice koje su potpisale sporazum. Dosad je ACTA sporazum potpisala Evropska komisija u ime EU i 22 članice Unije. Međunarodni sporazum o zaštiti vlasništva ACTA čiji je cilj, između ostalog, da zaštiti intelektualnu svojinu na internetu potpisan je 26. januara u Tokiju.

Aktivnosti Piratske partije imaju za cilj da edukuju sve zainteresovane strane podjednako kao i medije, i da stvore mesto za dijalog između ljudi koji rade na webu i žive od weba, i institucija i pojedinaca kojih se ACTA tiče.

Pored pojašnjavanja suštine ovih zakona, pokrenućemo i pitanja koja se odnose na identifikovanje granica koje nam ovi zakoni predlažu. Razgovaraćemo o tome da li je Srbija na udaru i kako se odnosi prema međunarodnim zakonima i inicijativama ovog tipa i o uticaju građana na ovakve globalne tendencije, načinu na koji se možemo informisati, povezati i organizovati.
Zvaničan hashtag za izveštavanje na twitteru: #actatalks

Leave a Reply