pokret
Internet

Piratski pokret reagovao povodom najave nadzora Internet provajdera od strane Poverenika

Povodom najave nadzora Internet provajdera od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu privatnosti, Piratski pokret u Srbiji izdao je saopštenje:

akva tajna veza postoji između sadržaja koji imate na svom računaru i i vašeg internet provajdera? Prema zakonima Republike Srbije, nikakva. Veza koja nije naređena od strane državnog organa a zbog sumnje da ste počinili, ili ćete počiniti krivično delo, ne bi smela da postoji.
Povodom nedavnih dešavanja na internetu a u vezi sa nadzorom elektronske komunikacije i pristicima koji se nelegalno vrše nad operatorima, o čemu je Piratski poket predočio dokaze i pravnu analizu http://piratska.org/nekonasposmatra/  reagovao je kabinet Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu privatnosti. 
pokret
Poverenik će posebno izvršiti nadzor u vezi sa navodima Piratskog pokreta o slučajevima pristupa podacima korisnika od strane operatora mimo slučajeva predviđenih u Ustavu i zakonu.
Poverenik podseća da je pristup komunikacijama, uključujući i pristup zadržanim podacima o komunikaciji u Republici Srbiji uslovljen odlukom suda. Svako ko postupa drugačije rizikuje odgovornost za prekšaj prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, ali i odgovornost za krivična dela neovlašćenog prisluškivanja i snimanja i neovlašćenog prikupljanja ličnih podataka.
*više na sajtu Poverenika  “Uskoro počinje nadzor operatora” http://www.poverenik.rs/yu/aktuelnosti/1550-uskoro-nadzor-nad-operatorima.html

Ovim putem pozvali su medije da se priključe akciji i doprinesu dokazima da se privatnost u Srbiji narušava. Na ovaj načn pokreću kampanju za privatnost i ustavnost zadržavanja i obrade podataka od strane internet provajdera ali i svih ostalih koji zakone Republike Srbije mimioliaze, ili sa njima nisu dovoljno upoznati. Smatraju da mediji imaju najbitniju ulogu u edukaciji građana Srbije u vezi sa ljudskim pravima i naročito pravom na privatnost.

Leave a Reply