E-servisi · Internet

Platne kartice sve bezbednije

Interenet i razvoj savremenih IT tehnologija otkrivaju i omogućavaju korišćenje kreditnih kartica za raznorazne oblike kupovine, pa stoga moraju biti sve sigurnije i bezbednije prilikom plaćanja.

Zbog toga se mora stalno investirati u razvoj infrastrukture koja tu bezbednost omogućava – ocenjeno je na savetovanju „O platnim karticama“ koje je u Privrednoj komori Srbije organizovao Odbor za bankarstvo i osiguranje – Grupacija za platne kartice.
-Naša saradnja sa Narodnom bankom Srbije, MUP, Ministarstvom za trgovinu i Privrednom komorom Srbije je transparentna i dobro, što uz harmonizaciju naših propisa u ovoj oblastima sa onima iz EU, omogućava da budemo uz bok razvijenima u ovoj oblasti – ocenila je Jasna, Matić, ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo. – Zakon o elektronskom dokumentu pomoći će da zaživi elektronska uprava, a Vlada je donela uredbu koja će omogućiti da sem elektronske Vlade Srbije, koja radi bez papira, ovaj proces bude spušten na gradove i opštine kao i na medjusobnu komunikaciju.
Ministarka Matić najavila je otvaranje Portala elektronske uprave sa različitim uslugama kao i otvaranje niza novih servisa koji će moći da se koriste pomoću platnih kartica, ako je o plaćanju reč. Elektornski potpis se sve više koristi, a PKS izdaje sertifikat o tom. Ona najavljuje uvodjenje vremenskog žiga, kako bi se ubrzalo elektronsko poslovanje, a digitalizacija televizije će doneti niz novih mogućnosti naročito kada je reč o kupovini i komunikaciji.
-Komora je pravo mesto za susretanje banaka i preduzeća, tačnije svih učesnika u poslovanju sa platnim karticama, a ovo 8. Savetovanje to pkazuje – rekao je dr Slobodan Samardžić, potpredsednik Privredne komore Srbije. – Ciljevi važe grupacije uklapaju se i deo su opšteg interesa – razvoja bezgotovinskog plaćanja i suzbijanja sive ekonomije. Sa aspekta Komore to je interes naših članica i svih privrednih subjekata koji rade legalno i plaćaju porez.
Potpredsedni Samardžić naglasio je da je u Srbiji izdato više od šest miliona kartica, a broj se ne smanjuje ni u vreme krize. Jer, kako je naglasio, kriza ne sme da bud eizgovor za povećanje gotovine u opticaju i širenje sive ekonomije. Zato je odgovornost nadležnih i učesnika u ovom poslu za dalje unapređenje platnih kartica posebno naglašena. U prva tri meseca promet je opao za 2,2 odsto u tekućim i 8,8 odsto u stalnim cenama zbog pada prometa u maloprodaji.
Na Savetovanju je podneto više referata u kojima se govorilo o novim mogućnostima e trgovine, bilo je reči o iskustvima u Sloveniji i novim načinima plaćanja kada promena prebivališta i žvljenja iz jedne u drugu državu EU i evro zone ne traži i promenu tekućeg računa, a više referata posvećeno je bezbednosti i PCI DSS standardima koji još nisu zaživeli u potpunosti kod nas.

Leave a Reply