Internet

Početak predregistracije .RS domena

Internet provajder CRI je započeo predregistraciju srpskog Internet domena – RS. Sa Registrom nacionalnog Internet domena Srbije (RNIDS) CRI ISP je potpisao Ugovor o obavljanju poslova registracije .rs domena. Na adresi www.cri.co.yu možete obaviti potpuno automatski ceo proces predregistracije .rs domena. Sem preko tekućeg račina, plaćanje je moguće izvršiti i platnim karticama (MasterCard, Maesto i Visa) preko Interneta.

 • Svaki građanin Republike Srbije može za lične potrebe da registruje jedan ili više .in.rs i .rs domena.
 • Strani državljani mogu za lične potrebe da registruju jedan ili više .rs domena, ali administrativni kontakt za domen mora biti državljanin Republike Srbije ili pravno lice registrovano u Republici Srbiji.
 • Pravna lica registrovana u Republici Srbiji mogu registrovati jedan ili više .co.rs, .org.rs, .edu.rs i .rs domena, na sledeći način:
  o Sva zainteresovana pravna lica mogu registrovati .rs domene;
  o Pravno lice koje želi .co.rs domen mora biti registrovano za neku privrednu delatnost;
  o Organizacije registrovane za obrazovnu delatnost mogu da registruju .co.rs i .edu.rs domene;
  o Sve ostale registrovane organizacije koje nisu privredni subjekti mogu registrovati .org.rs domene.
 • Pravno lice registrovano u inostranstvu može registrovati jedan ili više .co.rs, .org.rs, .edu.rs i .rs domena, ali administrativni kontakt mora biti državljanin Republike Srbije ili pravno lice registrovano u Republici Srbiji. Ukoliko se inostrano pravno lice prijavljuje za registraciju .co.rs, .org.rs ili .edu.rs domena, mora podneti rešenje o registraciji iz koga se vidi da ispunjava uslove za odgovarajući domen (da je registrovano kao poslovni subjekt, obrazovna institucija ili druga vrsta organizacije).

Leave a Reply