Društvene mreže · Internet

Pokušaj preuzimanja kontrole Facebook grupa

facebook logoFacebook je potvrdio delovanje grupe “Control Your Info” koja uspešnim preuzimanjem kontrole nad nekoliko stotina Facebook grupa pokušava da unapredi svest o sigurnosnim propustima socijalnih mreža.

Prilikom napada nije zabeležen pokušaj zloupotrebe poverljivih podataka. Na početnoj stranici svake grupe zahvaćene ovim napadom prikazuje se upozoravajuća poruka o preuzetoj kontroli nad grupom i mogućnosti otkrivanja ličnih podataka. Grupa koja stoji izda preuzimanja ističe da poseduje informacije o korisnicima pojedine grupe, te da ih može upotrebiti u svrhu ugrožavanja njihovog ugleda.

Prema pravilima Facebooka, svaka grupa koja ostane bez svog administratora dopušta bilo kom članu dotične grupe da preuzme ulogu administratora, a upravo je ta mogućnost iskorišćena od strane napadača.

Portparol Facebooka ističe da administratori grupe ne mogu doći do privatnih podataka članova te da se ovde ne radi o hakerskom napadu. Takođe, tvrdi da će u slučaju neadekvatne promene podataka grupa biti onemogućena za daljnje korišćenje. U Facebooku najavljuju dalje istraživanje ovog incidenta, a više o incidentu možete pročitati u izveštaju Eweeka.

Leave a Reply