Internet

Ponovljeno redovno zasedanje Konferencije suosnivača RNIDS-a

Zbog nedostatka kvoruma na redovnom zasedanju Konferencije 15. 12, predsednik Konferencije suosnivača RNIDS-a, Vojislav Rodić, zakazao je ponovljeno redovno zasedanje Konferencije za subotu, 22. decembar 2012, sa početkom u 11.00 časova, u hotelu Moskva, Terazije 20, Beograd, sa sledećim predlogom Dnevnog reda:

1. Predlozi akata koje donosi Konferencija:
1. Poslovnik o radu Konferencije suosnivača
2. Pravilnik o postupku izbora i načinu rada Statutarne komisije
3. Opšti uslovi registracije naziva nacionalnih internet domena
4. Opšti uslovi o radu ovlašćenih registara naziva nacionalnih internet domena
5. Pravilnik o načinu određivanja naknada
6. Tehnička redakcija Statuta Fondacije RNIDS
2. Predlog za učlanjenje RNIDS kao pridruženog člana organizaciji IAB Serbia
3. Predstavljanje Plana i programa rada Upravnog odbora za 2013.

Leave a Reply