Internet

Portal “e-POREZI” novi moderan elektronski servis državi i građanima

U prostorijama Privredne komore Beograda,  u organizaciji Društva za informatiku Srbije, Privredne komore Beograda i Poreske uprave Srbije održana je demonstracija funkcionisanja objedinjene naplate poreza i doprinosa preko portala Poreske uprave Srbije. Podršku prezentaciji dali su i predstavnici Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija i Uprave za digitalnu agendu.

Portal “e-POREZI” je skup elektronskih usluga Poreske uprave Republike Srbije koji omogućava svim poreskim obveznicima elektronsku predaju elektronski potpisanih obrazaca, praćenje statusa poslatih obrazaca i uvid u poresku karticu poreskog obveznika, a sve u cilju bržeg i jednostavnijeg ispunjavanja obaveza prema Poreskoj upravi.

Poreska uprava

Putem web aplikacije e-Porezi poreski obveznici mogu popunjavati, potpisivati i proslediti Poreskoj upravi obrasce poreskih prijava. Takođe, poreski obveznici mogu prilagoditi svoj softver za računovodstvo, tako da automatski generiše fajl u odgovarajućem formatu (na web stranici su dostupne XML šeme i primeri) i takav fajl direktno proslede u aplikaciju e-Porezi, potpišu i proslede Poreskoj upravi.

Na skupu kojem su prisustvovali predstavnici zainteresovanih preduzeća, IT kompanija, sertifikacionih tela, državnih organa, knjigovodstvenih agencija i drugi naglašeno je da se od objedinjene naplate očekuju sledeći korisni efekti:

  • ukidanje oko 5,5 miliona papirnih dokumenata koja se popunjavaju u kompanijama i koje u Poreskoj upravi treba uneti u informacioni sistem. Ovim se ostvaruju velike uštede u trošenju sredstava i potrebnom radnom vremenu;
   • stvara se mogućnost da ovlašćeni korisnici vide svoje trenutno stanje izmirenja tekućih finansijskih obaveza;

   povećava se transparentnost funkcionisanja ukupnog poreskog sistema;

   u najvećem broju slučajeva građani neće morati da vade potvrdu da su plaćeni doprinosi za PIO, jer će ti podaci biti dostupni u direktnom pristupu,

   • povećaće se naplata poreza i doprinosa i punjenje budžeta.

    

   Konstatovano je i da je ovo do sada najmasovnija i najsloženija akcija na primeni elektronskih servisa u oblasti finansijskog poslovanja uz primenu kvalifikovanih digitalnih sertifikata.

   Web aplikacija e-Porezi:

   http://www.poreskauprava.gov.rs/e-porezi/informacije.html

   One thought on “Portal “e-POREZI” novi moderan elektronski servis državi i građanima

   Leave a Reply