Internet

Portali Posao.ba i eKapija.ba uspostavili saradnju

Internet portali eKapija.ba i Posao.ba uspostavili su saradnju kojom se za korisnike oba portala omogućava brži protok informacija, ali i otvaraju mogućnosti za nove zajedničke projekte.

Kompanije koje koriste portal Posao.ba prilikom zapošljavanja, na ovim stranicama bit će svakodnevno obavještavani o javnim nabavkama i događajima vezanim za biznis sektor koje za njih priprema portal eKapija.ba. Iste informacije bit će dostupne i u TV emisiji o zapošljavanju koju priprema Posao.ba.

Korisnici portala eKapija.ba s druge strane, svakodnevno se obavještavaju o ponudi poslova sa portala Posao.ba.

Poslovno investicioni portal eKapija.ba nastao je sa ciljem da ubrza protok poslovnih informacija u regionu. Pored dnevnog Kliping servisa sa ekonomskim informacijama kompanija i berzi, na eKapija.ba mogu se pronaći i katalozi firmi, roba i usluga, pobjednici na tenderima i mnoge druge informacije, a uspostavljena saradnja jedan je od načina da se poboljša komunikacija između poslovnih subjekata u cijelom regionu.

Portal je dobio ime eKapija.ba, jer otvorena kapija na ovim prostorima znači dobrodošlicu i omogućava komunikaciju između ljudi.

Navedenom saradnjom je planirana realizacija i drugih projekata koji će doprinijeti rastu i razvoju poslovanja kroz brže i savremenije komunikacije.

Leave a Reply