Društvene mreže · Internet

POSITIVE podržao akciju: Elektronske droge – prevencija sajber zlostavljanja

Novosadska IT kompanija POSITIVE podržala je akciju koju sprovodi Centar za prevenciju devijantnog ponašanja “Target” iz Novog Sada „Elektronske droge – prevencija sajber zlostavljanja“ koja se sprovodi na teritoriji Vojvodine u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje i Gradskom upravom za obrazovanje.

Akcija ima za cilj edukaciju dece i roditelja o opasnostima koja prete na internetu i Facebook-u i prevencijama koje mogu da ih spreče.

Tokom višemesečne kampanje održano je preko 200 tribina u 80 osnovnih škola u Vojvodini za decu, roditelje i nastavnike od strane kriminologa i psihologa.

Surfujući po internetu deci se svakodnevno otvaraju nove mogućnosti ali pretnje koje mogu imati psihološke i fizičke posledice usled dečje pornografije, pedofilije, sajber zlostavljanja, internet zavisnosti, tekstova i fotografija sa neprimerenim sadržajima za mlađe ispod osamanest godina starosti.

POSITIVE se u ovu akciju uključio na poziv Centra “Target” učestvujući na tribinama posvećenim roditeljima u cilju njihove edukacije prezentujući im načine zaštite dece koja koriste računare i internet.

Leave a Reply