Internet

Poslednji dan javne rasprave razvoja širokopojasnog Interneta u Srbiji

Udruženje informatičke delatnosti Privredne komore Beograda i Društvo za informatiku Srbije (DIS) organizovali su 4.  decembra 2013. javnu raspravu  o Nacionalnoj strategiji razvoja širokopojasnih mreža u Republici Srbiji do 2016. godine.
Uvodne napomene  podneli su: Nemanja  Vukotić, Sanja Grčić i  KatarinaTomić iz Ministarstva spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

internet
Učesnici javne rasprave izneli su sledeća mišljenja i predloge:

  • Dobro je što je učinjen stručni napor da se sačini nacrt strategije i time pokaže da u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine i telekomunikacija (MTT) postoje  potrebna znanja i saznanja o neophodnosti donošenja Strategije,
  • U Nacrtu Strategije nisu dovoljno precizno definisani ciljevi do 2016. godine. Na primer, treblo bi uneti: procenat planirane  penetracija širokopojasnog Interneta za 2016. godinu. Koliko građana može da ima pristup širokopojasnom Internetu. Kakav će biti kapacitet  širokopojasnog Interneta u 2016. godini. Za koliko će se smanjiti broj stanovnika koji nikad nije koristio Internet.
  • Trebalo bi izneti koji sve propisi nedostaju ili je potrebno da se inoviraju za potrebe razvoja širokopojasnog Interneta (zakoni: o elektronskim komunikacijama, eTrgovini, informacionoj bezbednosti, podzakonski akti za primenu i arhiviranje elektronskog dokumenta, Uredba o kancelarijskom poslovanju zasnovanom na primeni IKT…)
  • Strategija se predlaže u izuzetno teškom ekonomskom trenutku i ciljevi i rezultati će zavisiti od ekonomskih mogućnosti, zato je Vladi potrebno predočiti najmanje dve varijante, a zavisno od procene mogućnosti za ulaganja,
  • U ilustraciji stanja potrebno je koristiti i podatke RATEL-a i RNIDS-a
  • Potrebno je proveriti opravdanost tvrdnje da je glavni problem  izgradnja širokopojasnog pristupa na magistralnim pravcima,  jer ima mišljenja da  je ovaj zadatak velikim delom završen,
  • U Strategiji je potrebno označiti izvore finansiranja (domaće i strane)
  • Izneti konkretnu  procenu uticaja razvoja širokopojasnog Interneta na BDP. Na primer, porast od 10% širokopojasnog Interneta omogućuje …..  %   rasta BDP.
  • Obraditi ulogu telekominikacionih operatera i Internet sistem provajdera u razvoju širokopojasne mreže,
  • Kao prilog uz Strategiju trebalo bi odmah ili u kratkom roku nakon usvajanja Strategije predložiti Akcioni plan sa zadacima, nosiocima i rokovima za njihovo izvršavanje.

Učesnici javne rasprave se nadaju da će izneta mišljenja i predlozi pomoći predlagaču da unapredi tekst Strategije.

Leave a Reply