Internet

Poslovno-stručni skup “Internet u savremenom poslovanju”

Udruženje e-Razvoj u saradnji sa Udruženjem informatičke delatnosti Privredne komore Beograda organizuju drugi tematski poslovno-stručni skup: INTERNET U SAVREMENOM POSLOVANJU

Poslovno-stručni skup će biti održan u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, 28. oktobra 2011. godine u 13 časova, sala na VI spratu. Prijave za prisustvo na skupu dostaviti Vesni Muhić na Email: [email protected], Tel: 011/2645333, najkasnije do 27.10.2011.godine. Za ostale informacije u vezi skupa možete se obratite Mihajlu Pavloviću na Tel: 011/3629588, Mob: 063/222526, Email: [email protected]

Skupovi će predstaviti niz savremenih IKT i SMK rešenja iz portfolia jedinstvene ponude Udruženja eRazvoj namenjenih rešavanju poslovnih problema iz oblasti privrede, obrazovanja, zdravstva, državne uprave i ostalih društvenih delatnosti
 Na svakom od planiranih skupova posebna pažnja će biti posvećena pitanjima i diskusiji
 sadašnji i budući članovi će imati priluku da kratkim predstavljanjem osnovnih elemenata pojedinih
rešenja razmatraju sveobuhvatnost ponude Udruženja e-Razvoj u određenoj oblasti

Leave a Reply