Internet

Potrošene zalihe IPv4 adresa

Staratelji interneta zvanično su predali poslednjih pet blokova adresnog prostora internet protokola verzije 4 (IPv4) petorki regionalnih internet registara – AfriNIC (Afrika), APNIC (Azija/Pacifik), ARIN (Severna Amerika), LACNIC (Latinska Amerika i neka karipska ostrva) i RIPE NCC (Evropa, Bliski Istok i Centralna Azija) – na prigodnoj ceremoniji održanoj u Majamiju u četvrtak 3. februara 2011. godine.

Ceremonija je označila da je konačno iscrpljena zaliha slobodnih adresa za IPv4, glavni komunikacioni protokol koji omogućava rad interneta. Njen cilj je bio ne samo da se proslavi ovaj istorijski trenutak u četrdesetogodišnjoj istoriji interneta, već i da se pokaže da je ovaj dragoceni skup IPv4 adresa podeljen na pravičan način širom sveta.

Četiri neprofitne grupe koje se staraju o internetu – Internet korporaciju za dodeljena imena i brojeve (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN), Organizacija za brojčane resurse (Number Resources Organization, NRO), Internet društvo (Internet Society) i Odbor za arhitekturu interneta (Internet Architecture Board, IAB) – iskoristile su ceremoniju da dodatno istaknu potrebu da mrežni operatori i davaoci sadržaja pređu na internet protokol verzije 6 (IPv6), dugo očekivanu nadogradnju za IPv4. (O alokaciji internet adresa stara se inače Uprava za dodeljene brojeve – Internet Assigned Numbers Authority, IANA, što je funkcija ICANN-a.)

„Ovo je jedan od najvažnijih dana interneta“, rekao je tom prilikom Rob Bekstrom, predsednik i izvršni direktor ICANN-a. „Zaliha od preko četiri milijarde internet adresa je ispražnjena. Ovo je zato prilika da se pređe na novu verziju internet protokola čija je zaliha adresa toliko velika da se teško može i zamisliti i koja će moći da nas odvede dalje u budućnost.“

IPv4 koristi 32-bitne adrese i može da podrži 4,3 milijarde uređaja direktno povezanih na internet, dok IPv6 koristi 128-bitne adrese i podržava maltene neograničen broj uređaja – 2 na 128. stepen. Svaki od pet Regionalnih registara dobio je po jedan blok IPv4 adresa nazvan /8, svaki sa oko 16,7 milona adresa. Očekuje se da će Registrima trebati između tri i sedam meseci da te poslednje preostale IPv4 adrese distribuiraju mrežnim operatorima. Ovi će tada ili početi da koriste složene i skupe tehnologije prevođenja mrežnih adresa (Network address translation, NAT) kako bi preostale IPv4 adrese podelili na više korisnika ili će preći na IPv6.

Zajednica inženjerskih tela nadležnih za internet iskoristila je skup u Majamiju i kao priliku da ohrabi mrežne operatore i davaoce usluga da brzo usvoje IPv6.

Olaf Kolkman, predsedavajući Odbora za arhitekturu interneta, upozorio je da mrežni operatori i davaoci usluga treba da prihvate IPv6, jer će podržavanje raspoloživih tehnoloških zaobilaznica biti sve teže.

„Sledeće dve-tri milijarde korisnika interneta koristiće samo IPv6“, upozorio je Kolkman, „ali će dva protokola još decenijama nastaviti da koegzistiraju. Sve dok bude ljudi koji imaju staru opremu sa IPv4 adresama, postojaće i potreba da se s njima komunicira korišćenjem tog protokola.“ (RNIDS)

Leave a Reply