Internet

Povećan broj Internet “nigerijskih prevara”

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su policijski službenici Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Službe za borbu protiv organizovanog kriminala pretragom interneta, kao i na osnovu prijava oštećenih građana, uočili porast broja „nigerijskih prevara“.

U saopštenju se navodi da je reč o prevarama koje se vrše pomoću lažnih poruka o dobicima na igrama na sreću, lažnih poruka vezanih za dobrotvorne priloge, poruka u vezi sa „ljubavnim i poslovnim ponudama“, humanitarnim akcijama, nasleđem imovine preminulih lica (najčešće daljih rođaka) i slično.

Prevara uglavnom počinje ubeđivanjem žrtava da učestvuju u podeli određenih novčanih fondova, i to ako unapred uplate određeni iznos koji je najčešće neuporedivo manji od iznosa koji bi trebalo da dobiju kao korist od nekog fonda, tačnije od pošiljaoca poruke.

Elektronskom porukom (najčešće SPAM porukom) od primaoca se traži pomoć za transfer velikih novčanih iznosa, od nekoliko stotina hiljada do nekoliko desetina miliona dolara za koje će primalac poruke, nakon obavljenog transfera, dobiti određeni procenat kao nadoknadu.

U ovakvim porukama se navodi:

1. Da je reč o velikoj sumi novca koja je poznata samo pošiljaocu poruke i da on čeka da bude isplaćena kao rezultat bankarskih malverzacija i slično;
2. Pošiljalac poruke je član nigerijske vlade ili vojske koji pokušava da iznese novac iz Nigerije, ali mu za to treba pomoć iz inostranstva (u poslednje vreme ovakve poruke su stizale iz Gane, Benina i drugih afričkih država);
3. Pošiljalac poruke je spreman da novac podeli sa onim ko mu pomogne da obavi transfer;
4. Tajnost posla je apsolutno potrebna jer bi korumpirani zvaničnici Nigerije ili neke druge države sa afričkog kontinenta prisvojili novac ako bi saznali da on postoji;
5. Pošiljalac poruke je angažovao i advokate, bankarske službenike i druga stručna lica koja se ponekad uključuju u komunikaciju, dovodeći žrtvu u zabludu i održavajući je u uverenju da je reč o pravom, a ne fiktivnom poslu.

Od žrtava prevare najčešće se traži da snose navodne troškove otvaranja određenih računa, da plate takse i poreze, provizije na transfere, da uplate depozite i slično, a na taj način su naši građani do sada oštećeni za više stotina hiljada evra.

Nakon što uplate prve sume, daljim zahtevima za uplate nema kraja, a žrtva se konstantno održava u zabludi pomoću niza falsifikovanih dokumenata (uglavnom je reč o veoma lošim falsifikatima određenih bankarskih dokumenata, potvrda državnih organa i slično).

Građani se, ukoliko su oštećeni „nigerijskim prevarama“, mogu obratiti policijskim službenicima Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala na telefon 011/311-72-08.

Leave a Reply